Čo nás čaká v júni?

Dátum  
01.06.2021   Deň detí  
01.06. –
03.06.2021
13.00 – 16.00 hod.
Vydávanie rozhodnutí o prijatí do 1. ročníka  
07.06.2021   Dofotenie triedneho kolektívu /I.E/  
09.06.2021 Testovanie 9 – 2021 – ZRUŠENÉ!!!  
17.06.2021 Triedny aktív RZ (dištančne)  
21.06.2021 Uzavretie klasifikácie
od 23.06.2021 Triednické práce – triedni učitelia vo svojich triedach roč. I. – IV. – 4 vyuč. hodiny roč. V. – IX. – 5 vyuč. hodín
23.06.2021
13.00 hod. I. stupeň
14.00 hod. II. stupeň
Klasifikačná porada za II. polrok šk. r. 2020/2021
hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakovaktuálne úlohyrôznediskusia
spresní sa
v priebehu mesiaca
Imatrikulácia prvákov
spresní sa
v priebehu mesiaca
Ahoj, Šlabikár – rozlúčka so šlabikárom
24.06.2021   Odovzdávanie učebníc – I. – IV. ročník  
25.06.2021   Odovzdávanie učebníc – V. – IX. ročník  
spresní sa
v priebehu mesiaca
Rozlúčka so základnou školou (rozlúčka deviatakov)    
30.06.2021
8.00 – 10.00
Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
vydávanie vysvedčení a zhodnotenie celoročnej práce tried
01.07. – 31.08.2021 Letné prázdniny  
06.07. – 09.07.2021
12.07. – 16.07.2021
I. turnus Fíííha – letný prímestský tábor
II. turnus Fíííha – letný prímestský tábor