Čo nás čaká v novembri?

02.09.2021 – Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Termín  
01. 11. 2021 Deň pracovného pokoja
02. 11. 2021 Nástup žiakov po jesenných prázdninách
12. 11. 2021 Portrétne fotografovanie žiakov
12. 11. 2021 do 14.00 hod. Upozornenia na slabý prospech a zlé správanie vložiť do Edupage
– vytlačiť a odovzdať (16.11.)
16. 11. 2021

 
Klasifikačná porada za I. štvrťrok Hodnotenie prospechu, správania  a dochádzky žiakov za I. štvrťrok školského roku 2021/2022 Zaostávajúci a problémoví žiaci – návrhy triednych učiteľov z I. – IX. ročníka na psychologické vyšetrenia žiakov (odkonzultovať s odb. zam.) Rôzne aktuálne úlohy
17. 11. 2021 Štátny sviatok
18. 11. 2021 – 22. 11. 2021   Triedne aktívy RZ – dištančne -informačný deň pre rodičov (organizácia triednych aktívov je v kompetencii triednych učiteľov – forma aj obsah)
23. 11. 2021 Čajíček u pána riaditeľa stretnutie prvákov s riaditeľom školy I.A – 2. vyučovacia hodina I.B – 3. vyučovacia hodina
24. 11. 2021   Čajíček u pána riaditeľa stretnutie prvákov s riaditeľom školy I.C – 2. vyučovacia hodina I.D – 3. vyučovacia hodina
25. 11. 2021 od 16.00 hod. Adventné trhy na Mieri /pripraviť programové pásmo – 20 minút/