Čo sa udeje vo februári

PLÁN PRÁCE NA MESIAC FEBRUÁR 2020

Termín  
02.03. – 06.03.2020 Jarné prázdniny
09.03.2020 Nástup do školy po jarných prázdninách
11.03.2020 o 14.00 hod. Pracovná porada „Práca so žiakmi so ŠVVP“
11.03.2020 Stretnutie s rodičmi predškolákov
v SMŠ Mánesova
11.03.2020 o 16.00 hod. Malý predškolák vo veľkej škole
IV. stretnutie s predškolákmi
11.03.2020 Spustenie online prihlášok pre Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 prostredníctvom Edupage
23.03.2020 Matematický klokan
27.03.2020 8.30 hod. Výchovný koncert v Štátnej filharmónii Košice
/II. – IV. ročník/
spresní sa Celomestské oslavy pri príležitosti Dňa učiteľov
Akcie
v priebehu mesiaca:
Opätovne informovať rodičov o možnosti poskytnutia 2% zo zaplatenej dane z príjmov
Kontrolná činnosť /podľa plánu kontrolnej činnosti/
Súvislá a priebežná pedagogická prax
Súťaže: podľa pozvánok  
Rozhlasové relácie: 22.03. – Svetový deň vody
27.03. – Deň učiteľov