Čo sa udeje v novembri

PLÁN PRÁCE NA MESIAC NOVEMBER 2019

Termín  
01. 11. 2019 Deň pracovného pokoja
04. 11. 2019 Nástup žiakov po jesenných prázdninách
08. 11. 2019 Návšteva ZOO Košice – IV.B  
11. 11. 2019 S kamarátkou energiou pre deti a mládež – IV.A, IV.B, IV.C
12. 11. 2019 16.30 hod. Slávnostná imatrikulácia prvákov
Veľká sála, Historická radnica, Hlavná 59, Košice Generálna skúška o 15.30 hod. (presun žiakov s tr. uč. a vychovávateľkou)
13. 11. 2019 14.00 hod. Hodnotiaca pedagogická rada –
klasifikačná porada za I. štvrťrok
Hodnotenie prospechu, správania  a dochádzky žiakov za I. štvrťrok školského roku 2019/2020 Zaostávajúci a problémoví žiaci – návrhy triednych učiteľov z I. – IX. ročníka na psychologické vyšetrenia žiakov Rôzne aktuálne úlohy
14. 11. 2019 16.30 hod. Triedne aktívy RZ informačný deň pre rodičov za účasti žiakov
18. 11. 2019 Čajíček u pána riaditeľa stretnutie prvákov s riaditeľom školy I.A – 1. vyučovacia hodina I.B – 2. vyučovacia hodina
19. 11. 2019   Čajíček u pána riaditeľa stretnutie prvákov s riaditeľom školy I.C – 1. vyučovacia hodina I.D – 2. vyučovacia hodina
20. 11. 2019 Testovanie 5 – 2019 národné testovanie žiakov V. ročníkaudelenie riaditeľského voľna pre žiakov
IV., VI. – IX. ročníka
20. 11. 2019 Športový deň v Steam factory I. – III. ročník
22. 11. –
23. 11. 2019
Hejného metóda – školenie
25. 11. 2019 Advent na mieri
25. 11. 2019 10.00 hod. Správna voľba povolania
26. 11. 2019 08.30 hod. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku – V. a VI. ročník
27. 11. 2019 16.30 hod. Pri kávičke veselo i vážne – deň otvorených dverí pre budúcich prvákov