Čo sa udeje v októbri

PLÁN PRÁCE NA MESIAC OKTÓBER 2019

Termín  
01. 10. 2019

15.00 hod.

Svetový deň výživy – metodický deň

Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice

02. 10. 2019 –

23. 10. 2019

Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v IV. pavilóne
03. 10. 2019 Voľba predsedu žiackej školskej rady
04. 10. 2019

08.00 hod.

Dofotenie žiakov – portrétne fotografovanie

(žiakov, ktorí sa nefotili nahlásiť do 02.10.2019)

04. 10. 2019 Exkurzia do planetária STM

/V.A, V.B/

11. 10. 2019 Športové hry žiakov MČ Košice – Sever
14. 10. 2019 –

18. 10. 2019

Hovorme o jedle – projektové vyučovanie

–          Jabĺčkový deň /v rámci aktivít/

16. 10. 2019

14.00 hod.

Pracovná porada

–          aktuálne úlohy

–          rôzne

–          diskusia

18. 10. 2019 Číta celá Hroncova

v rámci festivalu Číta celá rodina

18. 10. 2019

11.00 hod.

Pracovná porada

(pre vychovávateľky ŠKD)

–          aktuálne úlohy

–          rôzne

–          diskusia

25. 10. 2019 DOD pre rodičov I. – IV. ročníka

–          Svetový deň rodičov a škôl

–          otvorená hodina a vyrezávanie tekvíc /nahlásiť termín ZRŠ/

28. 10. 2019

od 17.00 hod.

Halloweenská noc v škole
30. 10. –

31. 10. 2019

Jesenné prázdniny

(nástup do školy 04. 11. 2019)

V priebehu mesiaca: Zber gaštanov (16.9. – do odvolania)

Zber použitých zubných kefiek (do odvolania)

Rozhlasové relácie

/podľa PPŠ/

01.10. – Mesiac úcty k starším

10.10. – Svetový deň duševného zdravia

16.10. – Svetový deň výživy

24.10. – Medzinárodný deň školských knižníc