Čo sa udeje v septembri

PLÁN PRÁCE NA MESIAC SEPTEMBER 2020

Termín
01. 09. 2020 Štátny sviatok
02. 09. 2020 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
o 8.00 hod. pre žiakov II. – IX. ročníka (v triedach)
o 9.00 hod. pre žiakov I. ročníka (na školskom dvore)
03. 09. 2020 a 04. 09. 2020 Triednické hodiny
(školský poriadok, BOZ, triedne pravidlá, preberanie učebníc)