Čo sa udeje vo februári

PLÁN PRÁCE NA MESIAC FEBRUÁR 2020

Termín  
03. 02. 2020 Polročné prázdniny  
04. 02. 2020 Nástup do školy po polročných prázdninách  
06. 02. 2020 16.00 Stretnutie s rodičmi predškolákov
v MŠ Němcovej
07. 02. 2020 10.00 MyMachine /Technická univerzita/
10. 02. 2020 16.00 Stretnutie s rodičmi predškolákov
v MŠ Obrancov mieru 20
12. 02. 2020 16.00 Malý predškolák vo veľkej škole – stretnutie s predškolákmi
13. 02. 2020 Vývoj jedinca /prednášky pre žiakov IV. ročníka/
15. 02. 2020 19.00 IX. reprezentačný ples školy Agentúra GES, L. Novomeského 13, Košice
24. 02. – 28. 02. 2020 Lyžiarsky výcvikový kurz /Hotel Barbora, Vyšná Boca/
25. 02. 2020 15.45 Stretnutie s rodičmi predškolákov
v MŠ Watsonova
Akcie v priebehu mesiaca: Opätovne informovať rodičov o možnosti poskytnutia 2% zo zaplatenej dane z príjmov
Kontrolná činnosť /podľa plánu kontrolnej činnosti/
Súvislá a priebežná pedagogická prax
Súťaže: podľa pozvánok  
Rozhlasové relácie: 14. 02. – Valentín – Deň zaľúbených 25. 02. – Medzinárodný deň materinskej reči