Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia,
ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka v ZŠ Hroncova 23 v Košiciach, prosíme vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky: https://zshroncova.edupage.org/register/ (kliknúť TU)

Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste so sebou (spolu s vašim preukazom totožnosti a rodným listom dieťaťa) na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022, ktorý sa na našej škole uskutoční v piatok 9.4.2021 od 14.00 do 18.00 hod. v sobotu 10.4.2021 od 8.00 do 12.00 hod.

Ak by situácia neumožnila uskutočniť zápis prezenčne (pandemické opatrenia) budeme Vás telefonicky kontaktovať, kde si dohodneme presný postup a termín online zápisu. 

So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

Tešíme sa na vás.

Poznámka: Údaje o dieťati, prosíme, vypisujte podľa rodného listu dieťaťa.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Zoznam ulíc tvoriacich školský obvod:

Alpinka lokalita, Banícka, Bankov, Cesta na Jahodnú, Cyprusová, Cermeľská cesta, Čermeľské prielohy, Čermeľské údolie, Červený breh, Detvianska, Dobšinského, Fakľová, Gogoľova, Havlíčkova, Hlinkova, Hrbová, Hroncova, Hurbanova, Jahodná, Jedľová, Junácka, Kostolná, Komenského 46 – 52, Krupinská, Lesná, Letná, Liptovská, Magdalénska, Malinová, Mánesova, Na Kalvárii, Na stráni, Na šajbe, Námestie Jána Mathého, Němcovej, Nitrianska, Olivová, Oravská, Palmová, Pod kaštieľom, Pod vlekom, Potočná, Račí potok, Rozálska, Sládkovičova, Slovenského, Stará spišská cesta, Suchodolinská, Szakkayho, Terchovská, Trenčianska, Tŕňová, Urbánkova, Vencová, Višňová, Vnútorný Červený breh, Vonkajší Červený breh, Vysokoškolská, Watsonova, Záhradná, Za amfiteátrom, Zvolenská, Žľaby.