I.D – MAČIČKY

Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ

Aktuálny rozvrh vyučovacích hodín nájdete TU

 

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ

Anglický jazyk: Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ/Mgr. Valéria BIROŠOVÁ

Matematika: Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ

Prvouka: Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ

Etická výchova: Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ

Náboženská výchova: Mgr. Mária SVOREŇOVÁ

Výtvarná výchova: Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ

Hudobná výchova: Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ

Telesná výchova: Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ

Športová príprava: Mgr. Hana Töcziková
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 12.30 – 13.15 /žiaci I. ročníka/