Zvonenie

1. hodina
8.00 – 8.45 hod.
2. hodina 8.55 – 9.40 hod.
VEĽKÁ PRESTÁVKA
3. hodina 10.00 – 10.45 hod.
4. hodina 10.55 – 11.40 hod.
5. hodina 11.50 – 12.35 hod.
6. hodina 12.45 – 13.30 hod.
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
7. hodina 14.00 – 14.40 hod.
8. hodina 14.45 – 15.25 hod.