Prázdniny

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018

(utorok)

31. október – 2. november 2018 5. november 2018

(pondelok)

vianočné 21. december 2018

(piatok)

 27. december 2018 –
7. január 2019
 8. január 2019

(utorok)

polročné 31. január 2019

(štvrtok)

 1. február 2019

(piatok)

 4. február 2019

(pondelok)

jarné Košický kraj, Prešovský kraj 15. február 2019

(piatok)

 18. február –  22. február
2019
 25. február 2019

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 22. február 2019

(piatok)

 25. február – 1. marec
2019
 4. marec 2019

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 1. marec 2019

(piatok)

 4. marec – 8. marec 2019  11. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné 17. apríl 2019

(streda)

 18. apríl – 23. apríl 2019  24. apríl 2019

(streda)

letné 28. jún 2019

(piatok)

 1. júl – 31. august 2019  2. september 2019

(pondelok)