SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole

Základné informácie:
Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole
Sídlo: Hroncova 23, 040 01 Košice
IČO: 17319617/1271

Bankové spojenie:
Č. účtu: 000000-0443292575/0900
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0809000000000443292575
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

Fakturačná adresa:
SRRZ-RZ pri Základnej škole
Hroncova 23
040 01 Košice
Slovenská republika

Členovia Rady rodičov RZ pre školský rok 2022/2023:

P. č. Titul, meno a priezvisko Trieda
1 JUDr. Martina Vojteková I.A
2 Martina Žuffová I.B, IX.A
4 Ing. Miroslav Križan I.C
5 Petra Kurilecová Lazičová I.D
6 Ing. Andrea Ábelová II.A, V.C
7 Ing. Alžbeta Kňaze Dolhá II.B
8 Mgr. Štefánia Urbancová II.B
9 RNDr. Katarína Jakubíková II.C
10 Ing. Michaela Klobusniková II.D
11 Martina Szabadosová III.A, VI.A
12 Ing. Martina Horváthová Maslejová III.B
13 MVDr. Ľubica Zákutná III.C
14 Mgr. Svetlana Zemčáková III.D
15 Antónia Raffáčová IV.A
16 Gabriela Vargová IV.B
17 Mgr. Viktória Marcinová, PhD. IV.C, VI.B
18 Mgr. Slavomíra Necelová IV.D, V.B
19 Silvia Lenart V.A
20 Ing. Petra Rychnavská V.B
21 Mgr. Miriama Hegyesyová Eleková VI.A
22 Tomáš Ganz VI.B
23 RNDr. Anna Grinčová, PhD. VI.C
24 Ing. Tatiana Desiatníková VI.C
25 Ing. Vanda Kaifer VII.A, II.B
26 Zuzana Ďurčeková VII.B
27 Kamil Čižmár VII.C
28 JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková VIII.A
29 Mgr. Katarína Zajacová VIII.B
30 Ing. Slávka Kočanová, PhD. IX.A

Výkonný výbor pre školský rok 2022/2023

Predsedníčka: Ing. Tatiana DESIATNÍKOVÁ
Hospodárka: Lenka PALAŠČÁKOVÁ
Tajomníčka: Ing. Slávka KOČANOVÁ, PhD. 
Predseda revíznej komisie RZ: Ing. Vanda KAIFER
Predseda výchovno-vzdelávacej komisie: Mgr. Viktória MARCINOVÁ, PhD.  

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021


Školský rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2013/2014