SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole

Základné informácie:
Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole
Sídlo: Hroncova 23, 040 01 Košice
IČO: 17319617/1271

Bankové spojenie:
Č. účtu: 000000-0443292575/0900
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0809000000000443292575
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

Fakturačná adresa:
SRRZ-RZ pri Základnej škole
Hroncova 23
040 01 Košice
Slovenská republika

Členovia Rady rodičov RZ pre školský rok 2018/2019:

1.A – Silvia Kochová
1.B – Ing. Rastislav Rychnavský
1.C – Ing. Andrea Ábelová
1.D – Mgr. Michaela Mrázová, PhD.
2.A – Mgr. Miriama Hegyesyová Eleková
2.B – Tomáš Ganz
2.C – RNDr. Anna Grinčová, PhD.
3.A – Ing. Vanda Kaifer
3.A – Gabriela Vargová
3.B – Lenka Palaščáková
3.C – Mgr. Marián Horenský
4.A – JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková
4.B – Zuzana Nutárová
5.A – Andrea Bachurová
6.A – Ing. Tatiana Desiatníková
7.A – Ing. Róbert Gonda
8.A – Antónia Raffáčová
9.A – Ing. Slávka Kočanová, PhD.

Výkonný výbor pre školský rok 2018/2019
Predseda: Ing. Tatiana Desiatníková
Podpredseda:
Hospodárka:
Tajomníčka:
Predseda revíznej komisie RZ:

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE


Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2013/2014