SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole

Základné informácie:
Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole
Sídlo: Hroncova 23, 040 01 Košice
IČO: 17319617/1271

Bankové spojenie:
Č. účtu: 000000-0443292575/0900
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0809000000000443292575
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

Fakturačná adresa:
SRRZ-RZ pri Základnej škole
Hroncova 23
040 01 Košice
Slovenská republika

Členovia Rady rodičov RZ pre školský rok 2021/2022:

1 Ing. Andrea Ábelová I.A, IV.C
2 Ing. Alžbeta Kňaze Dolhá I.B
4 Mgr. Štefánia Urbancová I.B
5 RNDr. Katarína Jakubíková I.C
6 Ing. Michaela Klobusniková I.D
7 Martina Szabadosová II.A, V.A
8 Ing. Martina Horváthová Maslejová II.B
9 Ing. Dana Nemcová II.C
10 Mgr. Svetlana Zemčáková II.D
11 Jana Ptáčková II.E
12 Antónia Raffáčová III.A, IX.A
13 doc. Ing. Lenka Maličká, PhD. III.B
14 Mgr. Viktória Marcinová, PhD. III.C, V.B
15 Mgr. Slavomíra Necelová III.D, IV.D
16 Silvia Lenart IV.A
17 Ing. Rastislav Rychnavský IV.B
18 Ing. Alena Gallová IV.D
19 Mgr. Miriama Hegyesyová Eleková V.A
20 Tomáš Ganz V.B
21 RNDr. Anna Grinčová, PhD. V.C
22 Ing. Tatiana Desiatníková V.C
23 Ing. Vanda Kaifer VI.A
24 Zuzana Ďurčeková VI.B
25 Kamil Čižmár VI.C
26 JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková VII.A
27 Bc. Zuzana Nutárová, BA (Hons). VII.B, V.A
28 Andrea Bachurová VIII.A
29 Ing. Slávka Kočanová, PhD. VIII.A

Výkonný výbor pre školský rok 2021/2022

Predsedníčka: Ing. Tatiana DESIATNÍKOVÁ
Hospodárka: Lenka PALAŠČÁKOVÁ
Tajomníčka: Ing. Slávka KOČANOVÁ, PhD. 
Predseda revíznej komisie RZ: Ing. Vanda KAIFER 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021


Školský rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2013/2014