SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole

Základné informácie:
Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole
Sídlo: Hroncova 23, 040 01 Košice
IČO: 17319617/1271

Bankové spojenie:
Č. účtu: 000000-0443292575/0900
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0809000000000443292575
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

Fakturačná adresa:
SRRZ-RZ pri Základnej škole
Hroncova 23
040 01 Košice
Slovenská republika

Členovia Rady rodičov RZ pre školský rok 2019/2020:

1.A – Hana Šimralová
1.B – doc. Ing. Lenka Maličká
1.C – Mgr. Viktória Marcinová, PhD.
1.D – Ing. Alena Gallová 
2.A – Silvia Lenart
2.B – Ing. Rastislav Rychnavský
2.C – Ing. Andrea Ábelová
2.D – Mgr. Slavomíra Necelová
3.A – Mgr. Miriama Hegyesyová Eleková
3.B – Tomáš Ganz
3.C – RNDr. Anna Grinčová, PhD.
4.A – Ing. Vanda Kaifer
4.B – Lenka Palaščáková
4.C – Kamil Čižmár
5.A – JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková
5.B – Zuzana Nutárová
6.A – Andrea Bachurová
6.A – Ing. Slávka Kočanová, PhD. 
7.A – Ing. Tatiana Desiatníková
8.A – Ing. Róbert Gonda
9.A – Antónia Raffáčová

Výkonný výbor pre školský rok 2019/2020
Predseda: Ing. Tatiana Desiatníková
Podpredseda:
Hospodárka: Lenka Palačšáková
Tajomníčka: Ing. Slávka Kočanová, PhD. 
Predseda revíznej komisie RZ: Ing. Vanda Kaifer

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:


Školský rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2013/2014