SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole

Základné informácie:
Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole
Sídlo: Hroncova 23, 040 01 Košice
IČO: 17319617/1271

Bankové spojenie:
Č. účtu: 000000-0443292575/0900
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0809000000000443292575
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

Fakturačná adresa:
SRRZ-RZ pri Základnej škole
Hroncova 23
040 01 Košice
Slovenská republika

Členovia Rady rodičov RZ pre školský rok 2020/2021:

P. č.

Titul, meno a priezvisko

Trieda

1

Martina Szabadosová

I.A, IV.A

2

Ing. Martina Horváthová Maslejová

I.B

3

Ing. Dana Nemcová

I.C

4

Mgr. Svetlana Zemčáková

I.D

5

Petronela Sedláková

I.E

6

Antónia Raffáčová

II.A, VIII.A

7

doc. Ing. Lenka Maličká, PhD.

II.B

8

Mgr. Viktória Marcinová, PhD.

II.C, IV.B

9

Mgr. Slavomíra Necelová

II.D, III.D

10

Silvia Lenart

III.A

11

Ing. Rastislav Rychnavský

III.B

12

Ing. Andrea Ábelová

III.C

13

Ing. Alena Gallová

III.D

14

Mgr. Miriama Hegyesyová Eleková

IV.A

15

Tomáš Ganz

IV.B

16

RNDr. Anna Grinčová, PhD.

IV.C

17

Ing. Vanda Kaifer

V.A

18

Lenka Palaščáková

V.B

19

Kamil Čižmár

V.C

20

JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková

VI.A

21

BA (Hons). Zuzana Nutárová

VI.B, IV.A

22

Andrea Bachurová

VII.A

23

Ing. Slávka Kočanová, PhD.

VII.A

24

Ing. Tatiana Desiatníková

VIII.A, IV.C

25

Ing. Róbert Gonda

IX.A

Výkonný výbor pre školský rok 2020/2021
Predsedníčka: Ing. Tatiana DESIATNÍKOVÁ
Hospodárka: Lenka PALAŠČÁKOVÁ
Tajomníčka: Ing. Slávka KOČANOVÁ, PhD. 
Predseda revíznej komisie RZ: Ing. Vanda KAIFER 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Školský rok 2020/2021


Školský rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015

Školský rok 2013/2014