2015/2016

55. výročie - "55. narodeniny školy"

Slávnostná akadémia žiakov školy "55. narodeniny školy" v Historickej radnici.

55. výročie - "Po rokoch"

Po rokoch - stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov školy.
Uvedenie do života žiackej literárnej zbierky "Zo školskej lavice"

Fullova ruža - vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Hlásime ďalšie úspechy z výtvarnej súťaže Fullova ruža
Hlavnú cenu v kategórii B - Fullova ruža 35 - udelila odborná porota:
Jurajovi Molnárovi - 1.A (trieda sovičiek)

Čestné uznania získajú:
Jasmina Fech - 1.A (trieda sovičiek)
Michaela Mária Liberková - 4.A

Čestné uznanie v kategórii C udelila odborná porota:
Michaele Smoleňovej - 6.A

Žiacka porota sa rozhodla udeliť tieto ocenenia:
Hlavná cena - Fullova ruža 35 - Natália Jamborová - 7.B
Hlavná cena - Fullova ruža 35 - Samuel Kovalčík - 7.B
Čestné uznanie - Júlia Sofia Hadbavná - 7.B

Všetkým ocenením blahoželáme. Talenty žiakov I. stupňa rozvíja p. uč. Wilková, na druhom stupni zas pani učiteľka Vasková.

« 1 z 4 »