Nepedagogickí zamestnanci

Hospodárka školy/vedúca hospodársko-ekonomického úseku: Jana ZITRICKÁ
Ekonómka školy: Mgr. Monika ALIOVÁ
Mzdová účtovníčka: Jana HREHOROVÁ
Administratívna pracovníčka: Lucia KOCÚROVÁ
Zdravotnícky pracovník: MUDr. Barbora ĎURICOVÁ

Školník: Cyril BUCHANEC
Upratovačky: Beáta BEEROVÁ, Viera DIENEŠOVÁ, Jarmila FARBULOVÁ, Dana VEREŠPEJOVÁ, Monika ZELKOVÁ

Vedúca školskej jedálne: Libuša KUBOVÁ
Hlavná kuchárka: Jarmila VOZÁRIKOVÁ
Kuchárka: 
Kuchárka: Gabriela PUČANOVÁ
Kuchárka: Mária SASÁKOVÁ
Prevádzková pracovníčka: Viera KUZÁROVÁ
Prevádzkový pracovník: Sergej POČTARJOV
Prevádzková pracovníčka: Adriána KULJAČEKOVÁ
Prevádzková pracovníčka: