Nepedagogickí zamestnanci

Hospodárka školy/vedúca hospodársko-ekonomického úseku: Jana ZITRICKÁ
Ekonómka školy: Mgr. Monika ALIOVÁ
Mzdová účtovníčka: Valéria ZBOROVSKÁ
Administratívna pracovníčka: Lucia KOCÚROVÁ

Školník: Jozef BOROVSKÝ
Upratovačky: Beáta BEEROVÁ, Viera DIENEŠOVÁ, Kvetoslava ŠPAKOVÁ, Dana VEREŠPEJOVÁ

Vedúca školskej jedálne: Libuša KUBOVÁ
Hlavná kuchárka: Jarmila VOZÁRIKOVÁ
Kuchárka: Jana FRICOVÁ
Pomocná sila: Gabriela PUČANOVÁ
Pomocná sila: Sergej POČTARJOV
Pomocná sila: Bc. Veronika STAJKOVÁ