Nepedagogickí zamestnanci

Hospodárka školy/vedúca hospodársko-ekonomického úseku: Jana ZITRICKÁ
Ekonómka školy: Mgr. Monika ALIOVÁ
Mzdová účtovníčka: Valéria ZBOROVSKÁ
Administratívna pracovníčka: Lucia KOCÚROVÁ

Školník: Jozef BOROVSKÝ
Upratovačky: Beáta BEEROVÁ, Viera DIENEŠOVÁ, Veronika HOĽANOVÁ, Kvetoslava ŠPAKOVÁ, Dana VEREŠPEJOVÁ

Vedúca školskej jedálne: Libuša KUBOVÁ
Hlavná kuchárka: Jarmila VOZÁRIKOVÁ
Kuchárka: Dana KMECOVÁ
Kuchárka: Gabriela PUČANOVÁ
Prevádzkový pracovník: Sergej POČTARJOV
Prevádzkový pracovník: Bc. Veronika HEGYI
Prevádzkový pracovník: Eva GAJDOŠOVÁ
Prevádzkový pracovník: Damián LUKÁČ
Prevádzkový pracovník: Martina BOHÁČOVÁ