Nepedagogickí zamestnanci

Hospodárka školy/vedúca hospodársko-ekonomického úseku: Jana ZITRICKÁ
Ekonómka školy: Mgr. Monika ALIOVÁ
Mzdová účtovníčka: Jana HREHOROVÁ
Administratívna pracovníčka: Lucia KOCÚROVÁ

Školník: Jozef BOROVSKÝ
Upratovačky: Beáta BEEROVÁ, Viera DIENEŠOVÁ, Jarmila FARBULOVÁ, Kvetoslava ŠPAKOVÁ, Dana VEREŠPEJOVÁ

Vedúca školskej jedálne: Libuša KUBOVÁ
Hlavná kuchárka: Jarmila VOZÁRIKOVÁ
Kuchárka: Bc. Veronika HEGYI
Kuchárka: Gabriela PUČANOVÁ
Prevádzkový pracovník: Lukáš PETRÁŠ
Prevádzkový pracovník: Dominika MIZIOVÁ
Prevádzkový pracovník: Zuzana SOJÁKOVÁ
Prevádzkový pracovník: Sergej POČTARJOV
Prevádzkový pracovník: Nataliia Iienko