Vedenie školy

Riaditeľ školy

Mgr. Martin FAZEKAŠ  
aprobácia: slovenský jazyk a literatúra

Zástupkyňa riaditeľa školy
pre I. stupeň a školský klub detí

Mgr. Miriam JELČOVÁ
aprobácia: primárne vzdelávanie (I. – IV. ročník)

Zástupkyňa riaditeľa školy
pre II. stupeň a centrum voľného času

Mgr. Viera RIEČANOVÁ
aprobácia: fyzika, technika, informatika, etická výchova

Vedúca školského klubu detí

Tamara PORVAŽNÍKOVÁ
aprobácia: vychovávateľstvo

Vedúca centra voľného času

Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ
aprobácia: výtvarná výchova, anglický jazyk