Vedenie školy

Riaditeľ školy

stránka riaditeľMgr. Martin FAZEKAŠ  
aprobácia: slovenský jazyk a literatúra

Zástupkyňa riaditeľa školy

RNDr. Ľubica FLORYKOVÁ 
aprobácia: matematika, fyzika

Zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Miriam JELČOVÁ
aprobácia: primárne vzdelávanie (I. – IV. ročník)

Výchovná poradkyňa

Mgr. Martina MICHALOVÁ
aprobácia: biológia, chémia