ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Ranný školský klub detí (družina) prebieha v čase od 6.00 do 7.30 hod.
poobedňajší školský klub detí (družina) začína hneď po skončení vyučovania.

Náš školský klub detí má trinásť oddelení, ktoré navštevujú deti podľa tried:

ODDELENIA ŠKD v školskom roku 2020/2021

I. odd.            Valéria FEKETEOVÁ
II. odd.           Mgr. Patrícia DUDOVÁ
III. odd.          Iveta PASTYRČÁKOVÁ
IV. odd.          Katarína OROSZOVÁ RUŽIČKOVÁ
V. odd.            Bc. Gabriela MATEJOVÁ
VI. odd.          Mgr. Simona HOLZTRÄGEROVÁ
VII. odd.         Ing. Martina SVOBODOVÁ
VIII. odd.        Jana TÓTHOVÁ
IX. odd.          Alena KUNDRÁTOVÁ
X. odd.            Mgr. Tatiana KRAJČINOVSKÁ
XI. odd.          Mária GAŠPERANOVÁ
XII. odd.         Tamara PORVAŽNÍKOVÁ
XIII. odd.        Petra PETRÍKOVÁ
XIV. odd.       Mária SZABÓOVÁ
XV. odd.         Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ

Po skončení vyučovania, prebieha v týchto oddeleniach činnosť:

odpočinková
rekreačná
záujmová
vzdelávacia

V odpočinkovej činnosti sa realizujú rôzne spoločenské hry, čítanie rozprávok a rozhovory na rôzne témy.

Rekreačná činnosť väčšinou prebieha vonku, na čerstvom vzduchu. Tu využívame hlavne náš pekný areál školy. Hráme sa s deťmi  rôzne pohybové hry, alebo chodíme na vychádzky do okolia školy.

Záujmová činnosť v sebe zahŕňa kreslenie, maľovanie, ručné práce, spievanie, tancovanie, rôzne besedy o prírode, o zdraví a vhodnom správaní. Organizujeme rôzne kvízy a súťaže.

Vzdelávacia činnosť je zameraná na prípravu žiakov na vyučovanie, učivo sa upevňuje aj pomocou rôznych didaktických hier.

Vážení rodičia, budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a návrhom na zlepšenie činnosti nášho klubu detí.

MESAČNÝ POPLATOK ZA ŠKD JE 11€. Uhrádza sa priamym vkladom na účet.
Číslo účtu: IBAN SK38 5600 0000 0005 0332 6002

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Zápisný lístok do ŠKD
Prihláška ŠKD
Školský poriadok ŠKD