ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Ranný školský klub detí (družina) prebieha v čase od 6.30 do 7.30 hod.
poobedňajší školský klub detí (družina) začína hneď po skončení vyučovania.

Náš školský klub detí má osemnásť oddelení, ktoré navštevujú deti podľa tried:

ODDELENIA ŠKD v školskom roku 2023/2024

I. oddelenie                        Slavomíra STUPÁROVÁ
II. oddelenie                       Mária GAŠPERANOVÁ
III. oddelenie                     Alena KUNDRÁTOVÁ
IV. oddelenie                     Mgr. Martina KOVAĽOVÁ
V. oddelenie                       Bc. Petra PETRÍKOVÁ
VI. oddelenie                     Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ
VII. oddelenie                   Erika GUZOVÁ
VIII. oddelenie                  Valéria FEKETEOVÁ
IX. oddelenie                     Mária SZABÓOVÁ
X. oddelenie                       Iveta PASTYRČÁKOVÁ
XI. oddelenie                     Katarína OROSZOVÁ RUŽIČKOVÁ
XII. oddelenie                   Bc. Gabriela MATEJOVÁ
XIII. oddelenie                  Bc. Mariana KRAVECOVÁ
XIV. oddelenie                  Petra VAJDOVÁ
XV. oddelenie                    Jana TÓTHOVÁ
XVI. oddelenie                  Tamara PORVAŽNÍKOVÁ
XVII. oddelenie                 Mgr. Patrícia DUDOVÁ
XVIII. oddelenie                Mgr. Zuzana PASTOREKOVÁ

Po skončení vyučovania, prebieha v týchto oddeleniach činnosť:

odpočinková
rekreačná
záujmová
vzdelávacia

V odpočinkovej činnosti sa realizujú rôzne spoločenské hry, čítanie rozprávok a rozhovory na rôzne témy.

Rekreačná činnosť väčšinou prebieha vonku, na čerstvom vzduchu. Tu využívame hlavne náš pekný areál školy. Hráme sa s deťmi  rôzne pohybové hry, alebo chodíme na vychádzky do okolia školy.

Záujmová činnosť v sebe zahŕňa kreslenie, maľovanie, ručné práce, spievanie, tancovanie, rôzne besedy o prírode, o zdraví a vhodnom správaní. Organizujeme rôzne kvízy a súťaže.

Vzdelávacia činnosť je zameraná na prípravu žiakov na vyučovanie, učivo sa upevňuje aj pomocou rôznych didaktických hier.

Vážení rodičia, budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a návrhom na zlepšenie činnosti nášho klubu detí.

MESAČNÝ POPLATOK ZA ŠKD JE 11€. Uhrádza sa priamym vkladom na účet.
Číslo účtu: IBAN SK38 5600 0000 0005 0332 6002

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Zápisný lístok do ŠKD
Prihláška ŠKD
Školský poriadok ŠKD