ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Ranný školský klub detí (družina) prebieha v čase od 6.00 do 7.30 hod.
poobedňajší školský klub detí (družina) začína hneď po skončení vyučovania-

Náš školský klub detí má desať oddelení, ktoré navštevujú deti podľa tried:

ODDELENIA ŠKD v školskom roku 2019/2020

I.odd.     Alena KUNDRÁTOVÁ (I.A, I.D)
II.odd.    Mgr. Tatiana KRAJČINOVSKÁ (I.B, I.D)
III.odd.   Mária GAŠPERANOVÁ (I.C, I.D)
IV.odd.    Tamara PORVAŽNÍKOVÁ (II.A, II.D)
V.odd.     Petra PETRÍKOVÁ (II.B, II.D)
VI.odd.    Mária SZABÓOVÁ (II.C, II.D)
VII.odd.   Valéria FEKETEOVÁ (III.A, III.B)
VIII.odd.  Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ (III.C, III.B)
IX.odd.    Mgr. Simona HOLZTRÄGEROVÁ (IV.A, IV.B)
X.odd.     Bc. Gabriela MATEJOVÁ (IV.C, IV.B)

Po skončení vyučovania, prebieha v týchto oddeleniach činnosť:

odpočinková
rekreačná
záujmová
vzdelávacia

V odpočinkovej činnosti sa realizujú rôzne spoločenské hry, čítanie rozprávok a rozhovory na rôzne témy.

Rekreačná činnosť väčšinou prebieha vonku, na čerstvom vzduchu. Tu využívame hlavne náš pekný areál školy. Hráme sa s deťmi  rôzne pohybové hry, alebo chodíme na vychádzky do okolia školy.

Záujmová činnosť v sebe zahŕňa kreslenie, maľovanie, ručné práce, spievanie, tancovanie, rôzne besedy o prírode, o zdraví a vhodnom správaní. Organizujeme rôzne kvízy a súťaže.

Vzdelávacia činnosť je zameraná na prípravu žiakov na vyučovanie, učivo sa upevňuje aj pomocou rôznych didaktických hier.

Vážení rodičia, budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a návrhom na zlepšenie činnosti nášho klubu detí.

MESAČNÝ POPLATOK ZA ŠKD JE 11€. Uhrádza sa priamym vkladom na účet.
Číslo účtu: IBAN SK38 5600 0000 0005 0332 6002

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
ŠKD – žiadosť o prijatie, čestné vyhlásenie 2019/2020