ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Ranný školský klub detí (družina) prebieha v čase od 6.00 do 7.30 hod.
poobedňajší školský klub detí (družina) začína hneď po skončení vyučovania.

Náš školský klub detí má trinásť oddelení, ktoré navštevujú deti podľa tried:

ODDELENIA ŠKD v školskom roku 2020/2021

I. odd. – Bc. Gabriela MATEJOVÁ (I.A, I.E)
II. odd. – Mgr. Simona HOLZTRÄGEROVÁ (I.B, I.E)
III. odd. – Radka MATEJOVÁ (I.C)
IV. odd. – Jana TÓTHOVÁ (I.D)
V.odd. – Alena KUNDRÁTOVÁ (II.A, II.D)
VI.odd. – Mgr. Tatiana KRAJČINOVSKÁ (II.B, II.D)
VII.odd. – Mária GAŠPERANOVÁ (II.C, II.D)
VIII.odd. – Tamara PORVAŽNÍKOVÁ (III.A, III.D)
IX.odd. – Petra PETRÍKOVÁ (III.B, III.D)
X.odd. – Mária SZABÓOVÁ (III.C, III.D)
XI.odd. – Valéria FEKETEOVÁ (IV.A, IV.B)
XII.odd. – Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ (IV.C, IV.B)
XIII. odd. – Iveta PASTYRČÁKOVÁ (V.A, V.B, V.C)

Po skončení vyučovania, prebieha v týchto oddeleniach činnosť:

odpočinková
rekreačná
záujmová
vzdelávacia

V odpočinkovej činnosti sa realizujú rôzne spoločenské hry, čítanie rozprávok a rozhovory na rôzne témy.

Rekreačná činnosť väčšinou prebieha vonku, na čerstvom vzduchu. Tu využívame hlavne náš pekný areál školy. Hráme sa s deťmi  rôzne pohybové hry, alebo chodíme na vychádzky do okolia školy.

Záujmová činnosť v sebe zahŕňa kreslenie, maľovanie, ručné práce, spievanie, tancovanie, rôzne besedy o prírode, o zdraví a vhodnom správaní. Organizujeme rôzne kvízy a súťaže.

Vzdelávacia činnosť je zameraná na prípravu žiakov na vyučovanie, učivo sa upevňuje aj pomocou rôznych didaktických hier.

Vážení rodičia, budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a návrhom na zlepšenie činnosti nášho klubu detí.

MESAČNÝ POPLATOK ZA ŠKD JE 11€. Uhrádza sa priamym vkladom na účet.
Číslo účtu: IBAN SK38 5600 0000 0005 0332 6002

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Zápisný lístok do ŠKD
Prihláška ŠKD
Školský poriadok ŠKD