Rada školy

Predsedníčka: Mgr. Margaréta PACHOVÁ
Podpredsedníčka: JUDr. Lenka ČECHOVÁ PISARČÍKOVÁ

Zapisovateľka: p. Jana ZITRICKÁ

Členovia:
Mgr. Margaréta PACHOVÁ – pedagogický zamestnanec
Mgr. Martina MICHALOVÁ – pedagogický zamestnanec
p. Jana ZITRICKÁ – nepedagogický zamestnanec
Mgr. Marcel GIBÓDA – poslanec mestského zastupiteľstva
Mgr. Beáta LOPUŠNIAKOVÁ – zástupca zriaďovateľa, vedúca oddelenia školstva MMK
PhDr. Róbert SCHWARCZ – poslanec mestského zastupiteľstva
Mgr. Marcel VRCHOTA – poslanec mestského zastupiteľstva
JUDr. Lenka ČECHOVÁ PISARČÍKOVÁ – zástupca rodičov
Ing. Tatiana DESIATNÍKOVÁ – zástupca rodičov
Ing. Vanda KAIFER – zástupca rodičov
MVDr. Martin NINČÁK – zástupca rodičov

Ustanovujúce zasadnutie: 23.9.2020