Rada školy

Predseda:
Mgr. Margaréta Pachová – pedagogický zamestnanec

Podpredsedníčka:
Andrea Bachurová – zástupca rodičov

Zapisovateľka:
Jana Zitrická – nepedagogický zamestnanec

Členovia:
Mgr. Martina Michalová – pedagogický zamestnanec
Mgr. Marcel Gibóda – poslanec mestského zastupiteľstva
Mgr. Marcel Vrchota – poslanec mestského zastupiteľstva
PhDr. Róbert Schwarcz – poslanec mestského zastupiteľstva
Beáta Lopušniaková – zástupca zriaďovateľa MMK
JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková – zástupca rodičov
MVDr. Martin Ninčák – zástupca rodičov
Ing. Tatiana Desiatníková – zástupca rodičov