Výchovné poradenstvo

Mgr. Martina Michalová
výchovná poradkyňa

Poradensko-konzultačný deň: 
štvrtok od 14.00 – 15.30 hod.
kabinet výchovného poradcu na 2. poschodí v hlavnej budove školy

Mgr. Ivana HELYEIOVÁ
školský psychológ

Poradensko-konzultačné dni: 
pondelok – piatok od 8.00 – 14.00 hod.
terapeutická miestnosť U1 na prízemí v hlavnej budove školy

Mgr. Iveta PISKOVÁ
školská špeciálna pedagogička

Poradensko-konzultačné dni: 
pondelok – piatok od 8.00 – 14.00 hod.
terapeutická miestnosť U1 na prízemí v hlavnej budove školy

Mgr. Daniela HADBAVNÁ
kontaktný psychológ

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,
Karpatská 8, 040 01 Košice

tel: 055/6823216
email:hadbavna@centrumke.sk
web: https://centrumke.sk/

ONLINE SCHRÁNKA DÔVERY

Milí žiaci,
pripravili sme pre vás online “schránku dôvery”. Bude slúžiť tým, ktorí sa potrebujú zdôveriť so svojou ťažkosťou či problémom. Ak si neviete s niečím poradiť sami, môžeme vám byť nápomocní.

Diskrétnosť je samozrejmosťou! Nemusíte mať obavy. Vašim odkazom/správam sa bude venovať školská psychologička Mgr. Ivana Helyeiová. V prípade potreby bude s vami diskrétnym spôsobom komunikovať.

Vaše odkazy môžete písať tu: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=–K94v-mBkWmdZ1O6OhM61FR_ZD9eJRLiqXZj04hOGtUOU1EUDc3RUxTVThBQTU5TkYxNE0yN0pONy4u

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

Daughter sitting upset with her mother in living room at home