Výchovné poradenstvo

Mgr. Martina Michalová
výchovná poradkyňa

Poradensko-konzultačný deň: 
štvrtok od 14.00 – 15.30 hod.
kabinet výchovného poradcu na 2. poschodí v hlavnej budove školy

Mgr. Ivana HELYEIOVÁ
školský psychológ

Poradensko-konzultačné dni: 
pondelok – piatok od 8.00 – 14.00 hod.
terapeutická miestnosť U1 na prízemí v hlavnej budove školy

Mgr. Iveta PISKOVÁ
školská špeciálna pedagogička

Poradensko-konzultačné dni: 
pondelok – piatok od 8.00 – 14.00 hod.
terapeutická miestnosť U1 na prízemí v hlavnej budove školy

Mgr. Daniela HADBAVNÁ
kontaktný psychológ

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,
Karpatská 8, 040 01 Košice

tel: 055/6823216
email:hadbavna@centrumke.sk
web: https://centrumke.sk/