Výchovné poradenstvo

Mgr. Martina Michalová
výchovná poradkyňa

Poradensko-konzultačný deň: 
štvrtok od 14.00 – 15.30 hod.
kabinet výchovného poradcu na 2.poschodí

Mgr. Alexander Loziak
školský psychológ

Poradensko-konzultačný deň:  
piatok od 8.00 – 15.30 hod.
kabinet výchovného poradcu na 2.poschodí

PhDr. Ľudmila Capová
kontaktný psychológ

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,
Karpatská 8, 040 01 Košice

tel: 055/6226615
email: skola@pppke.svcmi.sk
web: www.kpppke.eu

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Postupy pri riešení šikanovania