História

Na okraji nášho mesta pred rokmi vyrástlo nové sídlisko. Do pekných bytov sa nasťahovali mladé rodinky a onedlho sa v neďalekom parku ozýval džavot detí. A tam, kde sú deti, musí byť predsa aj škola. Tá veru nedala na seba dlho čakať. Prvého septembra 1961 otvára po prvýkrát svoje brány a tým sa začína písať história našej školy, ktorá si v roku 2021 pripomenie neuveriteľných 60 rokov.

17. ZDŠ Kótayho ZŠ Hroncova

Aká je to vlastne škola? Aby sme našli odpoveď, musíme obrátiť zopár listov jej kroniky a vrátiť sa späť do jej počiatkov. Prvý školský rok 1961/1962 začal učiteľský kolektív pod vedením pána riaditeľa Šimona Zeleného. Plní elánu a odhodlania pracovať nielen v triedach so žiakmi, no aj pri dokončovaní úprav areálu školy, akým sa môže popýšiť len málo škôl v meste, začali písať jej históriu. Do lavíc zasadli žiaci, z ktorých sú už dnes známi odborníci vo svojich profesiách a sami rodičia, privádzajúci svoje deti do tejto školy. Tak, ako išli roky, odchádzali aj pedagógovia, ktorí na tejto škole nechali kus svojho života, venujúc ho žiakom. Rok za rokom sa míňal, prichádzali úspechy, no aj prehry, všetko to, čo prináša život. Úspechy potešia, povzbudia, naplnia stránky kroniky. Neúspechy tie zasa nabádajú zamyslieť sa nad chybami, ktorých sa dopúšťa každý z nás.

Škola sa počas svojej existencie často potýkala s úlohami, ktoré bolo treba riešiť v záujme vzdelania a výchovy žiakov. Koľko ich bolo, to už dnes nik nespočíta. Čím viac bolo práce a úloh, tým stmelenejší a tvorivejší bol kolektív učiteľov. Postupne sa celý areál školy stal jedným prekrásnym parkom a škola známa svojimi výsledkami vo výchovno vzdelávacej práci.

Ďalší list kroniky prezrádza, že v roku 1988 odchádza do dôchodku, po rokoch obetavej a tvorivej práce, pán riaditeľ Šimon Zelený. Novým riaditeľom školy sa stáva PaedDr. Imrich Klein, ktorý usmerňuje rozbehnutý vlak k ďalším veľkým dňom. Veď pedagogický proces sa stáva z roka na rok náročnejším a ťažším – doba si žiada svoje.

Rok 1989 nepriniesol len zmeny spoločensko-politické, ale priniesol aj nové myšlienky, či prebudenie tých, ktoré podvedome driemali takmer v každom učiteľovi. Otvárali sa nové možnosti pre školu aj našu spoločnosť. Školský rok 1991/1992 znova prináša zmenu vo vedení školy. Riaditeľkou školy sa stáva Mgr. Mária Pavliková, zástupkyňou riaditeľky RNDr. Ľubica Hogelová a v roku 1996 bola menovaná zástupkyňou riaditeľky školy pre ročníky 1.- 4. Mgr. Klára Dziaková.
V školskom roku 2004/2005 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Klára Dziaková a zástupkyňou pre 1. – 4. ročník PaedDr. Tatiana Volčková. Vytvárajú na škole optimálne podmienky pre splnenie poslania učiteľa, aby ten zas vychovával múdreho a sebavedomého človeka, ktorý si raz nájde svoju zodpovednosť pred životom.

Prácu školy si nemožno predstaviť bez pomoci obetavých rodičov. Mnohí ochotne obetujú svoj voľný čas nielen, ako členovia celoškolského rodičovského združenia, ale tiež pri rôznych akciách školy. Mnohí z nich sú nápomocní aj finančnými darmi.

Nesporne zaujímavý je dátum 4. 4. 1995, kedy bola škole po dvojročných aktivitách udelená Certifikácia o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

Kronika školy je bohatá na zápisy z akcií a slávností školy, z ktorých mnohé dnes sú už len nostalgickou spomienkou. Je ale potrebné sa pozerať do budúcnosti. Pokračovať v začatom diele. Vychovávať tvorivých žiakov, pripravovať ich na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti. V duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti a priateľstva medzi ľudmi.

Školský rok 2014/2015 prináša do školy plnej prekvapení novinku – zriaďujeme športové triedy so zameraním na korčuľovanie na ľade (krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie a hokej) na I. stupni a na basketbal na II. stupni. Míňa sa rok s rokom a stúpa aj počet žiakov našej školy.

BasketbalKorčuľovanie

Školský rok 2016/2017 začíname s rekordným počtom zapísaných prváčikov a otvárame až tri prvácke triedy. Do funkcie zástupcu riaditeľky školy bol menovaný Mgr. Martin Fazekaš. V školskom roku 2018/2019 zasadá do školských lavíc rekordný počet prvákov, až osemdesiat osem, ktorí sú rozdelení v štyroch triedach. Pani riaditeľka Dziaková odchádza po štyridsiatich štyroch rokoch venovaných školstvu do zaslúženého dôchodku. Na jej miesto nastupuje od 1. júla 2019 nový riaditeľ školy, doterajší zástupca Mgr. Martin Fazekaš. Po jeho boku pokračuje vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy RNDr. Ľubica Floryková a od 1. septembra 2019 aj nová pani zástupkyňa Mgr. Miriam Jelčová.

Rok 2020 sa do kroniky školy zapíše ako “netradičný”. Prvýkrát sme sa vzdelávali dlhé tri mesiace dištančne – kvôli pandémii koronavírusu. Niečo, čo sme ešte doteraz nezažili. Na zaslúžený dôchodok odchádza po 39 rokoch aj pani zástupkyňa RNDr. Ľubica Floryková a do funkcie vymenoval pán riaditeľ novú pani zástupkyňu Mgr. Vieru Riečanovú. V novom školskom roku sa vzdeláva v prvom ročníku až 108 prvákov a v škole je už 578 žiakov – najviac v novodobých dejinách školy.

Riaditelia školy: 

  1. Šimon Zelený 1961/62 – 1987/88
  2. PaedDr. Imrich Klein 1988/89 – 1990/91
  3. Mgr. Mária Pavliková 1991/92 – 2003/04
  4. Mgr. Klára Dziaková 2004/05 – 2018/19
  5. Mgr. Martin Fazekaš 2019/20 – trvá

Video: “Listujeme v kronike školy”:
https://www.youtube.com/watch?v=AFtovzD7CME

Video: “ZŠ Hroncova – Zápis žiakov do 1. ročníka”:
https://www.youtube.com/watch?v=4Iunr5kf9H4