CVČ OÁZA

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre voľného času riadi poverený pedagogický zamestnanec:

Mgr. Viera RIEČANOVÁ
zástupkyňa riaditeľa školy 

Kontakt
e-mail: zshroncova@zshroncova.sk
telefón: 055/633 21 89