CVČ OÁZA

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre voľného času riadi poverený pedagogický zamestnanec:

Mgr. Miriam JELČOVÁ
zástupkyňa riaditeľa školy 

Kontakt
e-mail: zs@zshronke.edu.sk
telefón: 055/633 21 89