Pedagogický zbor

Pedagogický zbor 

I. STUPEŇ

Mgr. Jana DANKOVÁ
Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ
Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ
Mgr. Marianna JANČUROVÁ
Mgr. Eva JANIČKOVÁ
Mgr. Miriam JELČOVÁ
Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ
Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ
Mgr. Jozef KNAP
Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ
Mgr. Miroslava MAKAJIOVÁ
Mgr. Dávid MATIS
Mgr. Eva MOZEŠOVÁ
Mgr. Monika NAGYOVÁ 
Mgr. Monika NAGYOVÁ – mentorka
Mgr. Magdaléna ONDOVČÁKOVÁ
Mgr. Margaréta PACHOVÁ
Mgr. Zuzana PALOVČÍKOVÁ
Mgr. Iveta PISKOVÁ
Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ
Mgr. Silvia SCHWARCZOVÁ
Mgr. Mária SOROKÁČ
Mgr. art. Miroslava THÍRY
Mgr. Katarína VASKOVÁ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Mgr. Patrícia DUDOVÁ
Valéria FEKETEOVÁ
Mária GAŠPERANOVÁ
Erika GUZOVÁ
Mgr. Tatiana KRAJČINOVSKÁ
Mgr. Martina KOVAĽOVÁ
Bc. Mariana KRAVECOVÁ
Alena KUNDRÁTOVÁ
Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ
Bc. Gabriela MATEJOVÁ
Katarína OROSZOVÁ RUŽIČKOVÁ
Mgr. Zuzana PASTOREKOVÁ
Iveta PASTYRČÁKOVÁ
Bc. Petra PETRÍKOVÁ
Tamara PORVAŽNÍKOVÁ
Slavomíra STUPÁROVÁ
Mária SZABÓOVÁ
Jana TÓTHOVÁ
Petra VAJDOVÁ
Mgr. Simona ZAHORNACKÁ

II. STUPEŇ           

Mgr. Ľuboš ADAMKOVIČ
Mgr. Nikola BAČOVÁ
Mgr. Rastislav BEHÚN
Mgr. Dušan CINA
Mgr. Patrícia CMOROVÁ
Mgr. Andrea ČORBOVÁ
Mgr. Martin FAZEKAŠ
PaedDr. Marta HARVIĽÁKOVÁ MIKUĽÁKOVÁ
Mgr. Dominika HOLÍKOVÁ
Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ
Mgr. Petra KLEINOVÁ
Mgr. Štefan KONTROŠ
Mgr. Štefánia LEČKOVÁ
RNDr. Jana LÓŠKOVÁ, PhD.
Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ
Mgr. Martina MICHALOVÁ
Mgr. Tomáš MITTERPÁK
Mgr. Mária MURÍNOVÁ
Mgr. Lucia NÉMETOVÁ
Ing. Alžbeta NOVÁKOVÁ, PhD: 
Mgr. Viktória ONTKOCOVÁ
Mgr. Viera RIEČANOVÁ
Mgr. Viliam RIŠKO
Mgr. Kristína SEKEROVÁ
Mgr. Nikola TOMAŠKOVÁ
Mgr. Andrea TÓTHOVÁ
Mgr. Klaudia TRUDIČOVÁ
Mgr. Natália TURANSKÁ

INKLUZÍVNY TÍM

Peter FILTEŠ – školský zdravotník/záchranár 
Mgr. Ivana HELYEIOVÁ – školská psychologička
Mgr. Kamila KOVÁČIKOVÁ – asistentka učiteľa
Blažena OLEXOVÁ – asistentka učiteľa
Ing. Monika MENDEL – asistentka učiteľa
Mgr. Alica MERKOVSKÁ – školská špeciálna pedagogička 
Jana PASTYRČÁKOVÁ – asistentka učiteľa
Mgr. Zuzana TAKÁČOVÁ – asistentka učiteľa 
Stanislava URBANOVÁ – asistentka učiteľa
Juliana VEREBOVÁ – asistentka učiteľa

Pedagogický zbor v školskom roku 2022/2023
Učitelia I. stupňa v školskom roku 2022/2023
Učitelia II. stupňa v školskom roku 2022/2023
Vychovávateľky ŠKD v školskom roku 2022/2023
Inkluzívny tím v školskom roku 2022/2023