Pedagogický zbor

Pedagogický zbor 

I. STUPEŇ

Mgr. Petra BODNÁROVÁ
Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ
Mgr. Zuzana FERKAĽOVÁ
Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ
Mgr. Marianna JANČUROVÁ
Mgr. Eva JANIČKOVÁ
Mgr. Miriam JELČOVÁ
Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ
Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ
Mgr. Jozef KNAP
Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ
Mgr. Peter KORPA
Mgr. Dávid MATIS
Mgr. Eva MOZEŠOVÁ
Mgr. Monika NAGYOVÁ 
Mgr. Monika NAGYOVÁ – mentorka
Bc. Zuzana NUTÁROVÁ, BA (Hons.)
Mgr. Margaréta PACHOVÁ
Mgr. Zuzana PALOVČÍKOVÁ
Mgr. Iveta PISKOVÁ
Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ
Mgr. Silvia SCHWARCZOVÁ
Mgr. Mária SOROKÁČ
Mgr. Mária SVOREŇOVÁ
Mgr. art. Miroslava THÍRY
Mgr. Katarína VASKOVÁ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Mgr. Patrícia DUDOVÁ
Valéria FEKETEOVÁ
Mária GAŠPERANOVÁ
Erika GUZOVÁ
Mgr. Tatiana KRAJČINOVSKÁ
Mgr. Martina KOVAĽOVÁ
Alena KUNDRÁTOVÁ
Bc. Gabriela MATEJOVÁ
Katarína OROSZOVÁ RUŽIČKOVÁ
Iveta PASTYRČÁKOVÁ
Petra PETRÍKOVÁ
Tamara PORVAŽNÍKOVÁ
Ing. Martina SVOBODOVÁ
Mária SZABÓOVÁ
Jana TÓTHOVÁ
PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ
Mgr. Helena WILKOVÁ
Mgr. Simona ZAHORNACKÁ

II. STUPEŇ           

Mgr. Ľuboš ADAMKOVIČ
Mgr. Kristína ADAMKOVIČOVÁ 
Mgr. Damián Ján ANDREJČÁK
Mgr. Rastislav BEHÚN
Mgr. Dušan CINA
Mgr. Andrea ČORBOVÁ
Mgr. Martin FAZEKAŠ
PaedDr. Marta HARVIĽÁKOVÁ MIKUĽÁKOVÁ
Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ
Mgr. Petra KLEINOVÁ
Mgr. Štefan KONTROŠ
Mgr. Štefánia LEČKOVÁ
RNDr. Jana LÓŠKOVÁ, PhD.
Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ
Mgr. Martina MICHALOVÁ
Mgr. Tomáš MITTERPÁK
Mgr. Mária MURÍNOVÁ
Mgr. Lucia NÉMETOVÁ
Mgr. Nikola OBERLEOVÁ
Mgr. Viktória ONTKOCOVÁ
Mgr. Viera RIEČANOVÁ
Mgr. Andrea TÓTHOVÁ
Mgr. Klaudia TRUDIČOVÁ
Mgr. Natália TURANSKÁ

INKLUZÍVNY TÍM

Peter FILTEŠ – školský zdravotník/záchranár 
Mgr. Ivana HELYEIOVÁ – školská psychologička
Mgr. Kamila KOVÁČIKOVÁ – asistentka učiteľa
Bc. Marianna KRAVECOVÁ – asistentka učiteľa
Ing. Monika MENDEL – asistentka učiteľa
Mgr. Alica MERKOVSKÁ – školská špeciálna pedagogička 
Jana PASTYRČÁKOVÁ – asistentka učiteľa
Mgr. Zuzana TAKÁČOVÁ – asistentka učiteľa 
Petra VAJDOVÁ – asistentka učiteľa
Juliana VEREBOVÁ – asistentka učiteľa

Pedagogický zbor v školskom roku 2022/2023
Učitelia I. stupňa v školskom roku 2022/2023
Učitelia II. stupňa v školskom roku 2022/2023
Vychovávateľky ŠKD v školskom roku 2022/2023
Inkluzívny tím v školskom roku 2022/2023