Pedagogický zbor

Pedagogický zbor 

I. STUPEŇ

Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ
Mgr. Zuzana FERKAĽOVÁ
Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ
Mgr. Mária HUDÁKOVÁ
Mgr. Marianna JANČUROVÁ
Mgr. Eva JANIČKOVÁ
Mgr. Miriam JELČOVÁ
Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ
Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ
Mgr. Jozef KNAP
Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ
Mgr. Dávid MATIS
BA (Hons.) Zuzana NUTÁROVÁ
Mgr. Margaréta PACHOVÁ
Mgr. Zuzana PALOVČÍKOVÁ
Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ
Mgr. Petra RABATINOVÁ 
Mgr. Silvia SCHWARCZOVÁ
ThMgr. Marianna SLÁVIKOVÁ
Mgr. Mária SVOREŇOVÁ
Mgr. Katarína VASKOVÁ
PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ
Mgr. Helena WILKOVÁ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Valéria FEKETEOVÁ
Mária GAŠPERANOVÁ
Mgr. Simona HOLZTRÄGEROVÁ
Mgr. Tatiana KRAJČINOVSKÁ
Alena KUNDRÁTOVÁ
Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ
Bc. Gabriela MATEJOVÁ
Radka MATEJOVÁ
Iveta PASTYRČÁKOVÁ
Petra PETRÍKOVÁ
Tamara PORVAŽNÍKOVÁ
Mária SZABÓOVÁ
Jana TÓTHOVÁ

II. STUPEŇ           

Mgr. Ľuboš ADAMKOVIČ
Mgr. Rastislav BEHÚN
Mgr. Valéria BIROŠOVÁ
Mgr. Martin FAZEKAŠ
Mgr. Tomáš HREŠKO
Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ
Mgr. Andrea LAJČÁKOVÁ
Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ
Mgr. Martina MICHALOVÁ
Mgr. Natália MILICHOVSKÁ
Mgr. Mária MURÍNOVÁ
Mgr. Lucia NÉMETOVÁ
Mgr. Nikola OBERLEOVÁ
Mgr. Viera RIEČANOVÁ
Mgr. Štefánia ŠKODIOVÁ
Mgr. Andrea TÓTHOVÁ
Mgr. Klaudia TRUDIČOVÁ

INKLUZÍVNY TÍM

Petra VAJDOVÁ – asistentka učiteľa
Bc. Patrícia DUDOVÁ – asistentka učiteľa
Mgr. Dominika GETLÍKOVÁ – školská psychologička
Mgr. Ivana HELYEIOVÁ – asistentka učiteľa
Mgr. Tomáš MITTERPÁK – asistent učiteľa
Mgr. Iveta PISKOVÁ – školská špeciálna pedagogička
Mgr. Zuzana TAKÁČOVÁ – asistentka učiteľa 
Juliana VEREBOVÁ – asistentka učiteľa

Pedagogický kolektív 2020/2021
I. stupeň 2020/2021
II. stupeň 2020/2021
Vychovávateľky ŠKD 2020/2021
Inkluzívny tím 2020/2021