Pedagogický zbor

TRIEDNICTVO   

I. stupeň

I.A          Mgr. Eva JANIČKOVÁ
I.B          Mgr. Silvia SCHWARCZOVÁ
I.C          Mgr. Marianna JANČUROVÁ
I.D          Mgr. Mária HUDÁKOVÁ
II.A         PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ
II.B         Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ
II.C         Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ
II.D         Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ
III.A       Mgr. Helena WILKOVÁ
III.B        Mgr. Katarína VASKOVÁ
III.C        Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ
IV.A       Mgr. Margaréta PACHOVÁ
IV.B       Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ
IV.C       Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

I.odd.     Alena KUNDRÁTOVÁ (I.A, I.D)
II.odd.    Mgr. Tatiana KRAJČINOVSKÁ (I.B, I.D)
III.odd.   Mária GAŠPERANOVÁ (I.C, I.D)
IV.odd.    Tamara PORVAŽNÍKOVÁ (II.A, II.D)
V.odd.     Petra PETRÍKOVÁ (II.B, II.D)
VI.odd.    Mária SZABÓOVÁ (II.C, II.D)
VII.odd.   Valéria FEKETEOVÁ (III.A, III.B)
VIII.odd.  Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ (III.C, III.B)
IX.odd.    Mgr. Simona HOLZTRÄGEROVÁ (IV.A, IV.B)
X.odd.     Bc. Gabriela MATEJOVÁ (IV.C, IV.B)

II. stupeň:

V.A        Mgr. Andrea TÓTHOVÁ
V.B         Mgr. Natália MILICHOVSKÁ
VI.A       Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ
VII.A      Mgr. Andrea LAJČÁKOVÁ
VIII.A    Mgr. Viera RIEČANOVÁ
IX.A       Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ

NETRIEDNI UČITELIA

Mgr. Valéria BIROŠOVÁ
Mgr. Martina MICHALOVÁ
Mgr. Mária MURÍNOVÁ
Zuzana NUTÁROVÁ
Mgr. Nikola OBERLEOVÁ

PEDAGOGICKÍ ASISTENTI

Radka MATEJOVÁ
Juliana VEREBOVÁ

KATECHÉTI

Mgr. Rastislav BEHÚN
Mgr. Zuzana FERKAĽOVÁ
Mgr. Peter LUKÁČIK
Mgr. Mária SVOREŇOVÁ

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Mgr. Alexander LOZIAK