Žiaci

TRIEDNICTVO v školskom roku 2023/2024

I. STUPEŇ

I.A          Mgr. Silvia SCHWARCZOVÁ
I.B          Mgr. Marianna JANČUROVÁ
I.C          Mgr. Eva JANIČKOVÁ
II.A         Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ
II.B         Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ
II.C         Mgr. Eva MOZEŠOVÁ
II.D        Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ
III.A       Mgr. Miroslava MAKAJIOVÁ
III.B       Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ
III.C       Mgr. Dávid MATIS
III.D       Mgr. Monika NAGYOVÁ
IV.A       Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ
IV.B       Mgr. Margaréta PACHOVÁ
IV.C       Mgr. Iveta PISKOVÁ
IV.D       Mgr. Zuzana PALOVČÍKOVÁ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

I. oddelenie                        Slavomíra STUPÁROVÁ
II. oddelenie                       Mária GAŠPERANOVÁ
III. oddelenie                     Alena KUNDRÁTOVÁ
IV. oddelenie                     Mgr. Martina KOVAĽOVÁ
V. oddelenie                       Bc. Petra PETRÍKOVÁ
VI. oddelenie                     Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ
VII. oddelenie                   Erika GUZOVÁ
VIII. oddelenie                  Valéria FEKETEOVÁ
IX. oddelenie                     Mária SZABÓOVÁ
X. oddelenie                       Iveta PASTYRČÁKOVÁ
XI. oddelenie                     Katarína OROSZOVÁ RUŽIČKOVÁ
XII. oddelenie                   Bc. Gabriela MATEJOVÁ
XIII. oddelenie                  Bc. Mariana KRAVECOVÁ
XIV. oddelenie                  Petra VAJDOVÁ
XV. oddelenie                    Jana TÓTHOVÁ
XVI. oddelenie                  Tamara PORVAŽNÍKOVÁ
XVII. oddelenie                 Mgr. Patrícia DUDOVÁ
XVIII. oddelenie                Mgr. Zuzana PASTOREKOVÁ

II. STUPEŇ

V.A         Mgr. Kristína SEKEROVÁ
V.B         Mgr. Dušan CINA
V.C         RNDr. Jana LÓŠKOVÁ, PhD.
VI.A       Mgr. Mária MURÍNOVÁ
VI.B       Bc. Zuzana NUTÁROVÁ, (BA) Hons.
VI.C       Mgr. Viktória ONTKOCOVÁ
VII.A      Mgr. Klaudia TRUDIČOVÁ
VII.B      Mgr. Štefan KONTROŠ
VII.C      Mgr. Ľuboš ADAMKOVIČ
VIII.A     Mgr. Štefánia ŠKODIOVÁ
VIII.B     Mgr. Nikola BAČOVÁ
VIII.C     Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ
IX.A        Mgr. Martina MICHALOVÁ
IX.B        Mgr. Tomáš MITTERPÁK