Žiaci

TRIEDNICTVO v školskom roku 2021/2022

I. STUPEŇ

I.A       Mgr. Katarína VASKOVÁ
I.B       Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ
I.C       Mgr. Dávid MATIS
I.D       Mgr. Monika NAGYOVÁ
II.A      Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ
II.B      Mgr. Margaréta PACHOVÁ
II.C      Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ
II.D      Mgr. Zuzana PALOVČÍKOVÁ
II.E      Mgr. Petra RABATINOVÁ
III.A    Mgr. Eva JANIČKOVÁ
III.B     Mgr. Silvia SCHWARCZOVÁ
III.C     Mgr. Marianna JANČUROVÁ
III.D    Mgr. Mária HUDÁKOVÁ
IV.A    Mgr. Eva MOZEŠOVÁ
IV.B    Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ
IV.C    Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ
IV.D    Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

I. odd.            Valéria FEKETEOVÁ
II. odd.           Mgr. Patrícia DUDOVÁ
III. odd.          Iveta PASTYRČÁKOVÁ
IV. odd.          Katarína OROSZOVÁ RUŽIČKOVÁ
V. odd.            Bc. Gabriela MATEJOVÁ
VI. odd.          Mgr. Simona HOLZTRÄGEROVÁ
VII. odd.         Ing. Martina SVOBODOVÁ
VIII. odd.        Jana TÓTHOVÁ
IX. odd.          Alena KUNDRÁTOVÁ
X. odd.            Mgr. Tatiana KRAJČINOVSKÁ 
XI. odd.          Mária GAŠPERANOVÁ
XII. odd.         Tamara PORVAŽNÍKOVÁ 
XIII. odd.        Petra PETRÍKOVÁ
XIV. odd.       Mária SZABÓOVÁ
XV. odd.         Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ

II. STUPEŇ

V.A         Mgr. Klaudia TRUDIČOVÁ
V.B         Mgr. Štefan KONTROŠ
V.C         Mgr. Ľuboš ADAMKOVIČ
VI.A       Mgr. Štefánia ŠKODIOVÁ
VI.B       Mgr. Nikola OBERLEOVÁ
VI.C       Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ
VII.A      Mgr. Andrea TÓTHOVÁ
VII.B      Mgr. Natália TURANSKÁ
VIII.A     Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ
IX.A        Mgr. Mária MURÍNOVÁ