Žiaci

TRIEDNICTVO v školskom roku 2022/2023

I. STUPEŇ

I.A          Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ                                
I.B          Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ                   
I.C          Mgr. Eva MOZEŠOVÁ                                  
I.D          Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ                     
II.A         Mgr. Katarína VASKOVÁ                             
II.B         Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ                               
II.C         Mgr. Dávid MATIS                                        
II.D        Mgr. Monika NAGYOVÁ                              
III.A       Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ                     
III.B       Mgr. Margaréta PACHOVÁ                        
III.C       Mgr. Iveta PISKOVÁ                             
III.D       Mgr. Zuzana PALOVČÍKOVÁ                       
IV.A       Mgr. Eva JANIČKOVÁ                                  
IV.B       Mgr. Silvia SCHWARCZOVÁ                        
IV.C       Mgr. Marianna JANČUROVÁ                     
IV.D       Mgr. Mária HUDÁKOVÁ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

I. oddelenie                       Mgr. Martina KOVAĽOVÁ
II. oddelenie                     Petra PETRÍKOVÁ
III. oddelenie                     Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ
IV. oddelenie                     Erika GUZOVÁ
V. oddelenie                      Valéria FEKETEOVÁ
VI. oddelenie                     Mária SZABÓOVÁ
VII. oddelenie                    Iveta PASTYRČÁKOVÁ
VIII. oddelenie                  Katarína OROSZOVÁ RUŽIČKOVÁ
IX. oddelenie                     Bc. Gabriela MATEJOVÁ
X. oddelenie                      Mgr. Simona HOLZTRÄGEROVÁ
XI. oddelenie                     Ing. Martina SVOBODOVÁ
XII. oddelenie                    Jana TÓTHOVÁ
XIII. oddelenie                   Alena KUNDRÁTOVÁ
XIV. oddelenie                  Slavomíra STUPÁROVÁ
XV. oddelenie                   Mária GAŠPERANOVÁ
XVI. oddelenie                  Mgr. Patrícia DUDOVÁ
XVII. oddelenie                Tamara PORVAŽNÍKOVÁ

II. STUPEŇ

V.A         Mgr. Mária MURÍNOVÁ
V.B         Bc. Zuzana NUTÁROVÁ, (BA) Hons.
V.C         Mgr. Viktória ONTKOCOVÁ
VI.A       Mgr. Klaudia TRUDIČOVÁ                          
VI.B       Mgr. Štefan KONTROŠ                 
VI.C       Mgr. Ľuboš ADAMKOVIČ
VII.A      Mgr. Štefánia LEČKOVÁ               
VII.B      Mgr. Nikola OBERLEOVÁ                            
VII.C      Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ      
VIII.A     Mgr. Martina MICHALOVÁ
VIII.B     Mgr. Tomáš MITTERPÁK
IX.A        Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ