Žiaci

TRIEDNICTVO v školskom roku 2020/2021

I. STUPEŇ

I.A       Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ
I.B       Mgr. Margaréta PACHOVÁ
I.C       Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ
I.D       Mgr. Zuzana PALOVČÍKOVÁ
I.E       Mgr. Petra RABATINOVÁ
II.A      Mgr. Eva JANIČKOVÁ
II.B      Mgr. Silvia SCHWARCZOVÁ
II.C      Mgr. Marianna JANČUROVÁ
II.D      Mgr. Mária HUDÁKOVÁ
III.A     PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ
III.B     Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ
III.C     Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ
III.D     Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ
IV.A     Mgr. Helena WILKOVÁ
IV.B     Mgr. Katarína VASKOVÁ
IV.C     Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

I. odd.             Bc. Gabriela MATEJOVÁ
II. odd.            Mgr. Simona HOLZTRÄGEROVÁ
III. odd.           Radka MATEJOVÁ
IV. odd.          Jana TÓTHOVÁ
V. odd.            Alena KUNDRÁTOVÁ
VI. odd.          Mgr. Tatiana KRAJČINOVSKÁ 
VII. odd.         Mária GAŠPERANOVÁ
VIII. odd.        Tamara PORVAŽNÍKOVÁ 
IX. odd.          Petra PETRÍKOVÁ
X. odd.            Mária SZABÓOVÁ
XI. odd.          Valéria FEKETEOVÁ
XII. odd.         Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ 
XIII. odd.        Iveta PASTYRČÁKOVÁ

II. STUPEŇ

V.A     Mgr. Štefánia ŠKODIOVÁ
V.B     Mgr. Nikola OBERLEOVÁ
V.C     Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ
VI.A    Mgr. Andrea TÓTHOVÁ
VI.B    Mgr. Natália MILICHOVSKÁ
VII.A   Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ
VIII.A  Mgr. Mária MURÍNOVÁ
IX.A    Mgr. Martina MICHALOVÁ