2016/2017

Mesto Košice deťom - oceňovanie najúspešnejších žiakov mesta

Premiantka školy: Dominika Snopeková (8.A) Na návrh školy boli ocenení primátorom mesta Košice za vynikajúce výsledky v krajských a celoslovenských kolách súťaží a olympiád: Michaela Ferenčiková (7.A), Terézia Bandúrová (8.B), Dominika Snopeková (8.A), Juraj Molnár (2.A) a Július Desiatník (4.A). Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Foto: Miroslav Krbaťa

Známi seriáloví herci navštívili našu školu

Anikó Vargová, Gabriela Marcinková, Danica Matušová a Martin Mňahončák nás poctili svojou návštevou. 🙂 Odpovedali na zvedavé otázky našich žiakov, debatovali, fotili sa, objímali sa, ale najmä rozdávali radosť svojimi podpismi... bol to skvelý deň v škole.

Maco Mišo potešil deti v školskej jedálni

Keď všetko z taniera do prázdna zješ,
odmenu od Miša dostaneš!
V tomto duchu sa niesol piatok v školskej jedálni. Mišove maškrty potešili brušká a Mišo všetky deti. 🙂
Ďakujeme našej pani vedúcej a Mišovým maškrtám za skvelý deň v našej jedálni. 🙂 :*
P.S.: Opäť nám chutilo.

Školáci čítajú predškolákom

Lienky z I.A dnes navštívili Materskú školu na Ulici Boženy Němcovej, aby ukázali svoje čitateľské zručnosti svojim kamarátom predškolákom. Tí sa už veľmi tešia do školy... aj my na nich.   

Otvorená hodina korčuľovania I. - III. ročník

Dnes sa otvorili dvere Crow arény všetkým rodičom, aby sa na vlastné oči presvedčili, ako to "korčuľuje" ich deťom. Žiaci si z rúk vedenia školy prevzali medaily a diplomy za ich celoročnú poctivú a usilovnú prácu.  S tréningami ešte nekončíme, poslednýkrát budeme v tomto školskom roku korčuľovať až 15. júna.

Šumenie - vyhodnotenie literárnej súťaže

Dnes sme sa zúčastnili vyhodnotenia krajskej literárnej súťaže "Šumenie".
Čestné uznanie si domov odniesla Katarína Ninčáková z VIII.B.

Katkin literárny talent sa rozvíja pod vedením pána učiteľa Fazekaša.

Moje mesto - vyhodnotenie súťaže

V celomestskom kole výtvarnej súťaže "Moje mesto" získal náš žiak Juraj Molnár z II.A (trieda sovičiek), čestné uznanie.
Jurkov talent rozvíja jeho triedna učiteľka Mgr. Helena Wilková.
Jurkovi blahoželáme k úspechu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Prváčikovia navštívili predškolákov z MŠ Watsonova

3. mája žiaci z I.B (rybky) prijali pozvanie predškolákov z MŠ Watsonova a urobili si spoločný deň. Čítali predškolákom rozprávky, vyrábali si spoločne motýle, hrali sa a relaxovali. Dokonca si pre nich budúci prváčikovia s pani učiteľkami pripravili aj chutné občerstvenie.
Ďakujeme za krásny deň a tešíme sa na Vás v škole, budúci prváčikovia.

« 1 z 4 »