Záujmové útvary 2023/2024

Centrum voľného času pri ZŠ Hroncova 23 v Košiciach

Záujmové útvary 2023/2024

Názov krúžku Vedúci ZÚ Zameranie Ročníky Deň Čas
ODDELENIE UMENIA A KULTÚRY  
1. Výroba šperkov S. Lukačínová výroba šperkov 5. – 9. streda 14.00 – 16.00
2. Ja som malý remeselník S. Lukačínová remeselná tvorba 1. – 5. pondelok utorok 14.00 – 16.00
3. Studienka M. Gašperanová folklórny súbor, klasický a scénický tanec 3. – 9. utorok štvrtok 16.30 – 17.30
4. Studienka M. Nagyová folklórny súbor, klasický a scénický tanec 1. – 2. utorok piatok 13.30 – 14.30
5. Fotografický krúžok B. Šutáková fotografický 3. – 9. streda 14:00- 16:00
ODDELENIE JAZYKOV  
6. Angličtina hrou II M. Thíry angličtina 2. r utorok štvrtok 14.00 – 15.00
7. Angličtina hrou III E. Mozešová angličtina 3. – 4. utorok štvrtok 14.00 – 15.00
8. Čarovná francúzština * Francúzska aliancia Košice  francúzština 2. – 4. utorok štvrtok 15:00 – 16:00
  * Žiaci v ZÚ Čarovná francúzština sa stávajú členmi Francúzskej aliancie v Košiciach. Mesačný poplatok za ZÚ je 20€ (5€ pre CVČ a 15€ pre FA).        
ODDELENIE SPOLOČENSKÝCH A PRÍRODNÝCH VIED  
9. MATES                                /príprava na T9 a PP na SŠ/ Š. Lečková  
A. Tóthová L. Nemetová
SJL, MAT 9. r pondelok 14.00 – 16.00
10. Legáčik I L. Kádárová lego 1. -2.r streda 13.30 – 15.30
11. Šach začiatočníci S. Vokál šachový 1. – 9. pondelok 14.00 – 16.00
12. Šach pokročilí S. Vokál šachový 1. – 9. utorok 14.00 – 16.00
ODDELENIE INFORMATIKY  
13. Počítačový I A. Nováková informatika 5. – 6. pondelok 14.00 – 16.00
14. Počítačový II M. Podhájecká informatika 3. – 4. utorok 14.00 – 16.00
15. Počítačový II D. Matis informatika 3. – 4. utorok 14.00 – 16.00
ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU  
16. Basketbal T. Mitterpák basketbal 5. – 9. štvrtok 14:00- 16:00
17. Futbalová príprava FC futbal 1 .-  4. utorok štvrtok 14:30 -16:30
18. Loptové hry (dievčatá) M. Murínová športový 6. – 9. pondelok 14.40 – 16.40
19. Netradičné športové hry M. Makajiová športový 1. – 4. piatok 14.30 – 16.30

* Futbalový krúžok sa realizuje v spolupráci s FC Košice – mesačný poplatok je 15€ (pre futbalový klub, v ktorom je zahrnutý aj poplatok v zmysle VZN mesta Košice)