Záujmové útvary 2019/2020

CVČ pri Základnej škole, Hroncova 23, Košice

Názov krúžku Vedúci ZÚ Zameranie Ročníky Deň Čas
ODDELENIE UMENIA A KULTÚRY  
1. Farbička M. Thíry výtvarný 1. – 4. piatok 14.00 – 16.00
2. Výtvarné všeličo J. Verebová výtvarný 1. – 4. pondelok 14.00 – 16.00
3. Ja som malý remeselník S. Lukačínová výtvarný 1. – 4. utorok 14.00 – 16.00
ODDELENIE JAZYKOV  
4. Nemčina
pre začiatočníkov
I. Juhászová NEJ 2. – 4. štvrtok 14.00 – 16.00
5. Hravá španielčina N. Majorošová SPN 2. – 9. pondelok 14.00 – 16.00
6. Angličtina hravo N. Oberleová ANJ 1. – 4. streda 14.00 – 16.00
ODDELENIE SPOLOČENSKÝCH A PRÍRODNÝCH VIED  
7. MATES 9
/príprava na T9 a PP na SŠ/
G. Michalcová, A. Lajčáková SJL, MAT 9. streda 14.00 – 16.00
8. Hravá matematika A. Tóthová MAT 5. – 8. pondelok 14.00 – 16.00
9. Lego M. Hudáková lego 1. – 4. utorok 14.00 – 16.00
ODDELENIE INFORMATIKY  
10. Scratch Junior A. Heveryová INF 1. – 4. štvrtok 14.00 – 16.00
ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU  
11. Volejbal – mix M. Murínová volejbal 7. – 8. utorok 14.00 – 16.00
12. Športové hry – chlapci M. Jelč basketbal,
loptové hry
4. – 9. streda 14.00 – 16.00
13. Hviezdička E. Janičková tanec, šport 1. – 4. utorok 14.00 – 16.00
14. Futbal* M. Desiatník futbal 1. – 4. pondelok 14.00 – 16.00
15. Šachy G. Harajda šach 3. – 9. piatok 14.00 – 16.00
16. Dračia stopa Ľ. Zahradníček skautský 1. – 9. utorok, streda 14.00 – 16.00

* Futbalový krúžok sa realizuje v spolupráci s Akadémiou futbalu Crow Košice – mesačný poplatok je 8€ (pre futbalový klub) + 2€ (CVČ Oáza)