Záujmové útvary 2022/2023

Centrum voľného času pri ZŠ Hroncova 23 v Košiciach

Názov krúžku Vedúci ZÚ Zameranie Ročníky Deň Čas
ODDELENIE UMENIA A KULTÚRY  
1. Malý výtvarník I M. Nagyová výtvarný 1. – 2. pondelok 14.00 – 16.00
2. Malý výtvarník II M. Jeníková výtvarný 3. – 4. utorok 14.00 – 16.00
3. Výroba šperkov S. Lukačínová výroba šperkov 5. – 9. utorok 15.30 – 17.30
4. Ja som malý remeselník S. Lukačínová výtvarný 1. – 4. utorok 13.30 – 15.30
5. Studienka M. Gašperanová folklórny súbor, klasický a scénický tanec 1. – 9. utorok štvrtok 16.30 – 17.30
6. Do – re – mi K. Adamkovičová hudobno – dramatický 5. – 9. utorok 14.00 – 16.00
ODDELENIE JAZYKOV  
7. Angličtina hrou I T. Mitterpák angličtina 1. r utorok štvrtok 14.00 – 15.00
8. Angličtina hrou II M. Thíry angličtina 2. r utorok štvrtok 14.00 – 15.00
9. Angličtina hrou III K. Trudičová angličtina 3. – 4. pondelok utorok 14.00 – 15.00
ODDELENIE SPOLOČENSKÝCH A PRÍRODNÝCH VIED  
10. MATES                                /príprava na T9 a PP na SŠ/ G. Michalcová,  
A. Tóthová
SJL, MAT 9. r pondelok 14.00 – 16.00
11. Legáčik I L. Kádárová lego 1. r utorok 14.00 – 16.00
12. Legáčik II D. Matis lego 2. r streda 14.00 – 16.00
13. Lego M. Hudáková lego 3. – 4. štvrtok 14.00 – 16.00
14. Mladý žurnalista Š. Lečková novinársky 5. – 9. streda 14.00 – 16.00
15. Šach začiatočníci S. Vokál šachový 1. – 9. pondelok 14.00 – 16.00
16. Šach pokročilí S. Vokál šachový 1. – 9. piatok 14.00 – 16.00
17. Prstom po mape J. Lóšková geografický 5. – 9. štvrtok 14.00 – 16.00
18. Rýchle prsty OA Watsonova strojopis všetkými desiatimi 5. – 9. spresní sa
ODDELENIE INFORMATIKY  
19. Počítačový I Ľ. Adamkovič informatika 5. – 6. pondelok 14.00 – 16.00
20. Počítačový II Ľ. Adamkovič informatika 7. – 9. utorok 14.00 – 16.00
21. Počítačový III K. Adamkovičová informatika 3. – 4. pondelok 14.00 – 16.00
22. Bezpečne na nete D. Andrejčák informatika 5. – 9. štvrtok 14.00 – 16.00
ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU  
23. Futbalový I* Š. Kontroš futbal 1. – 2. utorok streda 14.00 – 15.00
24. Futbalový II* Š. Kontroš futbal 3. – 4. utorok streda 15.00 – 16.00
25. Futbalová príprava* Š. Kontroš futbal 5. – 6. piatok 14:00 -16:00
26. Loptové hry M. Murínová športový 5. – 8. štvrtok 14.45 – 16.45
27. Dračia stopa Ľ. Zahradníček turistický 1. – 9. streda (+ víkend) 14.30 – 16.30

* Futbalový krúžok sa realizuje v spolupráci s FC Košice – mesačný poplatok je 15€ (pre futbalový klub, v ktorom je zahrnutý aj poplatok v zmysle VZN mesta Košice)