Riaditeľské voľno pre žiakov I. – IX. ročníka – 7. máj 2018

Riaditeľské voľno pre žiakov I. – IX. ročníka – 7. máj 2018

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka...

Letný prímestský tábor Fíííha 2018

Letný prímestský tábor Fíííha 2018

KAMARÁTI, JE TO TU!    DNES pre vás spúšťame PREDAJ poukazov do letného prímestského tábora FÍÍÍHA počas letných prázdnin 02.07. – 06.07.2018 (s výnimkou 05.07.2018 – štátny sviatok) PRIHLÁS SA ešte DNES!  Počet miest je obmedzený… a určite nechceš, aby sme odmietli práve teba.  Všetky...

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia budúcich prváčikov, riaditeľstvo školy vám oznamuje, že rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka na našu školu pre školský rok 2018/2019 sa budú vydávať 14. – 17. mája 2018 /pondelok až štvrtok/ vždy v čase: ráno od 7.00 do 7.45 hod. a poobede od 14.00 do 16.30 hod. v...

Triedny aktív RZ 26.4.2018 – POZVÁNKA

Triedny aktív RZ 26.4.2018 – POZVÁNKA

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedny aktív RZ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla 2018 o 16.30 v kmeňových triedach. Program: – hodnotenie správania a prospechu za III. štvrťrok školského roku 2017/2018 – 2% – aktuálne informácie a podujatia školy – rôzne – diskusia Tešíme sa...

PRE RODIČOV budúcich PRVÁČIKOV

PRE RODIČOV budúcich PRVÁČIKOV

Vážení rodičia budúcich prváčikov, prešiel už týždeň od zápisu žiakov do 1. ročníka a my, vedenie našej školy, by sme vás radi upokojili. (y) Vieme, že rodičia detí, ktorí nemajú trvalý pobyt v našom školskom obvode sú netrpezliví… možno sa obávajú, či budú prijatí. A my chceme, aby ste...