Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Organizácia dňa 29. júna 2018 /piatok/ 08.00 – Slávnostné ukončenie školského roka, odovzdávanie riaditeľských pochvál (školský dvor) 09.15 – Ukončenie slávnosti, odovzdávania vysvedčení v triedach (odchod žiakov domov – cca o 10.00) od 10.30 do 12.00 – Vydávanie obedov v školskej jedálni...