Bezpečne na bicykli – interaktívna 3D hra

Bezpečne na bicykli – interaktívna 3D hra

Milí žiaci, od 08.09.2015 začíname súťaž pre deti od 10 rokov vyššie, ktoré budú za seba aj za našu školu súťažiť na internetovej stránke www.3Dnabicykli.sk. Nájdete tu hru, po odohraní ktorej každý žiak zapíšu svoje meno, triedu a kód školy. Kód našej školy je 0f38 Cieľom súťažiacich detí...