Fotografovanie triednych kolektívov

Fotografovanie triednych kolektívov a kamarátskych skupiniek sa uskutoční 13. apríla 2018.

Fotenie