Vedenie školy

Riaditeľ školy – Mgr. Martin FAZEKAŠ
Zástupkyňa riaditeľa školy – RNDr. Ľubica FLORYKOVÁ
Zástupkyňa riaditeľka školy –

 

Predsedníčka Rady školy – Mgr. Miriam JELČOVÁ
Výchovná poradkyňa – Mgr. Martina MICHALOVÁ
Hospodárka školy – Jana ZITRICKÁ
Vedúca školskej jedálne – Libuša KUBOVÁ