Vedenie školy

Riaditeľka školy – Mgr. Klára DZIAKOVÁ
Zástupkyňa riaditeľky školy – RNDr. Ľubica FLORYKOVÁ
Zástupca riaditeľky školy – Mgr. Martin FAZEKAŠ

 

Predsedníčka Rady školy – Mgr. Miriam JELČOVÁ
Výchovná poradkyňa – Mgr. Martina MICHALOVÁ
Hospodárka školy – Jana ZITRICKÁ
Vedúca školskej jedálne – Libuša KUBOVÁ

Vedenie školy