Organizácia vyučovacieho dňa 04.12.2017

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,
rada by som Vás informovala o organizácii vyučovacieho dňa 04. decembra 2017, počas ktorého sa uskutoční vianočná akadémia žiakov našej školy „Rozprávkové Vianoce“.

Podrobný rozpis organizácie vyučovacieho dňa si môžete pozrieť/stiahnuť v dokumentoch na stiahnutie.

S pozdravom

Mgr. Klára DZIAKOVÁ
riaditeľka školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Vianočná akadémia – organizácia dňa