ŠTÚROV ZVOLEN – POZVÁNKA

Základná škola, Hroncova 23 v Košiciach organizuje XXXII. ročník regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťaž sa uskutoční 30. apríla 2018 o 8.30 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice, Pribinova 1, Košice. Všetky dokumenty k súťaži nájdete pod textom v DOKUMENTOCH NA STIAHNUTIE.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Štúrov Zvolen 2018 – oslovovací list

Štúrov Zvolen 2018 – propozície

Štúrov Zvolen 2018 – prihláška

Štúrov Zvolen 2018 – kritéria hodnotenia
Štúrov Zvolen 2018 - plagát