AKO OVPLYVNÍ CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE CHOD NAŠEJ ŠKOLY od 3.11.2020?

AKO OVPLYVNÍ CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE CHOD NAŠEJ ŠKOLY od 3.11.2020?

Na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a uznesenia vlády pridávame niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

Základné princípy:

🔴 Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
🟢 Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
🔵 Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby v ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

Čiže:
👉 Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.
👉 Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy.
👉 Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november).
👉 Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ).

Rodič/zákonný zástupca predkladá škole pri prvom nástupe do školy (3.11.2020) VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI – elektronicky, prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.
👉 Ako podať vyhlásenie?
Nájdete tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132
Prosíme uviesť dátum: 3.11.2020

S pozdravom

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: