Deň učiteľov 2021

Deň učiteľov 2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

tento rok si Deň učiteľov pripomíname v mimoriadne zložitých časoch neutíchajúcej pandémie. S mnohými z Vás, ktorí vyučujete už dlhé mesiace iba dištančne, sa stretávame iba vo virtuálnej zborovni, preto mi dovoľte pripojiť sa, aspoň takouto formou, ku dnešným gratulantom.

Prácu učiteľa, vo väčšine prípadov, naši „malí či väčší školáci“ vedia doceniť až v dospelosti – zvyčajne vtedy, keď už majú svoje vlastné potomstvo. Vtedy skutočne dokážu ohodnotiť vzťah, ktorý k nim učitelia mali. Po rokoch prichádza občas i poznanie, že pripravili svojim učiteľom radostné, ale i ťažké chvíle, uvedomujú si, že práca učiteľa nekončila zvonením, že aj učitelia majú vlastné rodiny, svoje deti, o ktoré je potrebné sa tiež starať. Takýmito návratmi do žiackych a študentských čias si vytvárajú obraz o poslaní učiteľa, jeho zodpovednej práci.

Verím, že moju vďačnosť za Vašu dobre odvedenú prácu pociťujete každý jeden deň. Vážim si Vás za Vašu čestnosť, obetavosť a pracovitosť. Verím, že okamihy dnešného dňa budú naplnené vďakou a dobrým pocitom, že povolanie, ktoré ste si pred rokmi vybrali je to správne… a že aj vo Vašom prípade platí to staré známe, že byť učiteľom nie je povolanie, ale poslanie!

Ďakujem Vám, kolegyne a kolegovia, za každú iskru poznania, za lásku, v ktorej klíčia Vaše slová a želám Vám, aby každý žiak a každá žiačka pochopili hlavne to, čomu sa hovorí kantorovo srdce… Také srdce učiteľa, ktoré v každej chvíli bije pre sviatok poznania. Práve tak, ako na vežiach, kvôli inej svätej veci, stáročia udiera srdce zvonov.

Pred niekoľkými týždňami som poprosil o spoluprácu rodičov a žiakov našej školy, ktorých som požiadal o slová pochvaly pre učiteľov, ktorí podľa ich názoru, odviedli počas dištančného vzdelávania vynikajúcu prácu a mohli by udeliť danému učiteľovi titul „VÝNIMOČNÝ UČITEĽ“. Hodnotení prišlo nečakane veľa… a musím sa priznať, pri srdci ma hrial veľmi dobrý pocit, bol som na Vás pyšný. Slová chvály a vďaky vyslovené od rodičov a žiakov našej školy boli adresované každému jednému z Vás! Preto Vám patrí jedno veľké ĎAKUJEM…    

Moje poďakovanie a ocenenie Vám patrí nielen za to, že ste dokázali deťom odovzdať užitočné vedomosti, ale predovšetkým za to, že ste im dokázali odovzdať múdrosť, lásku, krásu a dobro. Obetovali ste im množstvo svojho voľného času a často samých seba, lebo bez toho by táto práca nemala zmysel.

Prajeme Vám, aby  ste slová  vďaky za Vašu prácu a aktivity so žiakmi počuli čo najčastejšie.      

S pozdravom…

Mgr. Martin FAZEKAŠ
riaditeľ školy