I.A – CHOBOTNIČKY

Triedna učiteľka: Mgr. Miriam JELČOVÁ

Aktuálny rozvrh vyučovacích hodín nájdete TU

 

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Miriam JELČOVÁ

Anglický jazyk: Mgr. Miriam JELČOVÁ/Mgr. Valéria BIROŠOVÁ

Matematika: Mgr. Miriam JELČOVÁ

Prvouka: Mgr. Miriam JELČOVÁ

Etická výchova: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Náboženská výchova: Mgr. Mária SVOREŇOVÁ

Výtvarná výchova: Mgr. Miriam JELČOVÁ

Hudobná výchova: Mgr. Miriam JELČOVÁ

Telesná výchova: Mgr. Miriam JELČOVÁ

Športová príprava: Mgr. Hana Töcziková
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 12.30 – 13.15 /žiaci I. ročníka/