OBEDY ZADARMO – od 1.5.2023

OBEDY ZADARMO – od 1.5.2023

“OBEDY ZADARMO”

Vážení rodičia,
v module ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA (v Edupage) nájdete Žiadosť o dotáciu na stravu od 1. mája 2023 – NÁVRATKA.

Touto cestou Vás informujem, že v zmysle platnej legislatívy sa podmienky čerpania dotácie, v tej forme ako je teraz, od 01.05.2023 končia.

Od 01.05.2023 majú všetci žiaci v ZŠ, na základe podania uvedenej Žiadosti, nárok na dotáciu na obed bez toho, aby prišli rodičia o daňový bonus. Rodič teda dostane aj daňový bonus, aj dotáciu na obed.

Prosím, aby ste túto NÁVRATKU vyplnili a odoslali OBRATOM, najneskôr do 4.4.2023 (utorok).

Ako podať návratku nájdete na tomto linku: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4450

Všetky dôležité informácie o dotácii nájdete na tomto linku: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava_od_01.05.2023/Navratka-_rodic.pdf

V prípade, ak dieťa nebude prítomné na vyučovaní a rodič ho neodhlási zo stravy, rodič hradí plnú sumu za obed.

S pozdravom

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy