POZVÁNKA – TRIEDNY AKTÍV 12.1.2023

POZVÁNKA – TRIEDNY AKTÍV 12.1.2023

Vážení rodičia,
srdečne vás pozývame na triedny aktív RZ, ktorý sa uskutoční 12. januára 2023 so začiatkom
o 16.00 – rodičia žiakov II. stupňa,
o 17.00 – rodičia žiakov I. stupňa.

PROGRAM:
– hodnotenie prospechu a správania za I. polrok školského roku 2022/2023
– aktuálne informácie, podujatia školy
– 2%
– rôzne
– diskusia

Tešíme sa na vašu účasť