POZVÁNKA – Triedny aktív (plenárne zasadnutie RZ)

POZVÁNKA – Triedny aktív (plenárne zasadnutie RZ)

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
srdečne Vás pozývame na Triedny aktív spojený s plenárnym zasadnutím Rady rodičov rodičovského združenia pri ZŠ Hroncova, ktoré sa uskutoční:

Pre rodičov I. – IV. ročníka 29.9.2022 o 17.00 hod. (štvrtok) v kmeňových triedach.
Pre rodičov V. – IX. ročníka 29.9.2022 o 16.00 hod. (štvrtok) v kmeňových triedach.

Bezprostredne po jeho skončení budú nasledovať triedne aktívy RZ s triednymi učiteľmi.

Program:
1. Plenárne zasadnutie RZ
2. Školský poriadok, Poriadok ŠKD
3. Aktuálne podujatia, úlohy
4. Rôzne, diskusia

Tešíme sa na spoločné stretnutia