POZVÁNKA – Triedny aktív (plenárne zasadnutie RZ)

POZVÁNKA – Triedny aktív (plenárne zasadnutie RZ)

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
srdečne Vás pozývame na Triedny aktív spojený s plenárnym zasadnutím Rady rodičov rodičovského združenia pri ZŠ Hroncova, ktoré sa uskutoční:

pre rodičov I. – III. ročníka 16.9.2020 o 16.30 hod. (streda) v kmeňových triedach,
pre rodičov IV. – IX. ročníka 17.9.2020 o 16.30 hod. (štvrtok) v kmeňových triedach, prostredníctvom školského rozhlasu.

Bezprostredne po jeho skončení budú nasledovať triedne aktívy RZ s triednymi učiteľmi.

Opatrenia:
– dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy,
– prekryté horné dýchacie cesty (rúško),
– účasť max. 1 rodiča (zákonného zástupcu) za žiaka,
– ukončenie do 17.30 hod.

Program:
1. Plenárne zasadnutie RZ (prostredníctvom školského rozhlasu)
2. Voľba členov do Rady školy
3. Aktuálne úlohy, rôzne, diskusia

Tešíme sa na spoločné stretnutia