ŠKOLY ZOSTÁVAJÚ NAĎALEJ ZATVORENÉ!

ŠKOLY ZOSTÁVAJÚ NAĎALEJ ZATVORENÉ!

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA – aktualizované 24.3.2020

1. Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že ŠKOLY ostanú ZATVORENÉ DO ODVOLANIA. Po 30.3.2020 pokračuje prerušenie vyučovania v školách a v školských zariadeniach.

2. Pokračuje dištančná forma vzdelávania (elektronická komunikácia učiteľa so žiakom). MŠVVaŠ SR robí všetko pre to, aby sa školský rok ukončil 30.6.2020 (riadne s koncoročným vysvedčením).

3. RUŠÍ sa Testovanie 9 (pre tento školský rok).

4. Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (o podrobnostiach vás budeme informovať spoločne s pani výchovnou poradkyňou – Mgr. Michalovou).

5. Prijímacie pohovory na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

6. Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka. Všetky informácie o zápise na našu školu nájdete na našej webovej stránke: https://www.zshroncova.sk/zapis-do-1-rocnika-tlaciva-nove-3/ 

Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia, milí žiaci,
chcel by som vás vyzvať, aby ste boli zhovievaví, aby ste spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať. Dbajme na seba a svoje okolie a robme všetko preto, aby sme to zvládli.

Všetkým vám želám iba jedno – ZDRAVIE. 

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy