Výzva – oprava strechy

Výzva – oprava strechy

Dňa 17.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 25.6.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.