Začiatok školského roka 2022/2023 – organizácia, pokyny

Začiatok školského roka 2022/2023 – organizácia, pokyny

DOKUMENTOCH NA STIAHNUTIE nájdete organizačné pokyny pre začiatok školského roka 2022/2023.

Slávnostné otvorenie školského roka:
o 8.00 hod. – žiaci II. – IX. ročníka
o 9.00 hod. – žiaci I. ročníka

Tešíme sa na Vás!

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: