ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka – NOVÉ

ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka – NOVÉ

Vážení rodičia,
ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka v ZŠ Hroncova 23 v Košiciach, prosíme vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky.

Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste so sebou (spolu s vašim preukazom totožnosti a rodným listom dieťaťa) na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa na našej škole uskutoční v piatok 14.4.2023 od 14.00 do 18.00 hod. v sobotu 15.4.2023 od 8.00 do 12.00 hod. Po odoslaní elektronickej prihlášky si rezervujte presný termín zápisu podľa tohto návodu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u18/u4339

So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

Upozorňujeme Vás, že odoslanie elektronického formulára prihlášky nie je náhradou vašej osobnej účasti i osobnej účasti dieťaťa na zápise do 1. ročníka.

Všetky ostatné dokumenty k zápisu si môžete stiahnuť v DOKUMENTOCH NA STIAHNUTIE (v PDF verzii alebo vo WORDe) alebo vyplniť priamo osobne na zápise.

Tešíme sa na vás.

Poznámka: Údaje o dieťati, prosíme, vypisujte podľa rodného listu dieťaťa. Používajte diakritiku!

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Ak nie je možné zabezpečiť podpis druhého zákonného zástupcu:

Písomné vyhlásenie, že dokumenty spojené so zápisom bude podpisovať iba jeden zákonný zástupca: