ZBER PAPIERA

ZBER PAPIERA

ZBER PAPIERA NA HRONCOVEJ! 

Opäť súťažíme o skvelé vecné ceny! 

Odvážený a zviazaný papier, prosíme, noste do kontajnera, ktorý je umiestnený v areáli školy (pri IV. pavilóne).

Koordinátorkou zberu je pani učiteľka Milichovská.
Plagát vyrobil predseda Žiackej školskej rady Oliver Gachal. 

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení