Ak krúžky, tak v našej škole!

Ak krúžky, tak v našej škole!

Vážení rodičia, milí žiaci,
zverejňujeme PONUKU ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV pre školský rok 2021/2022.
Prihlasovanie prebieha v I. fáze prostredníctvom Edupage a následne v papierovej podobe (pre zber údajov).

Názov krúžku Vedúci ZÚ Zameranie Ročníky Deň Čas
ODDELENIE UMENIA A KULTÚRY  
1. Malý výtvarník K. Hrivňáková výtvarný 1. – 4. pondelok 14.00 – 16.00
2. Výtvarné umenie K. Hrivňáková výtvarný 5. – 9. štvrtok 14.00 – 16.00
3. Výroba šperkov S. Lukačínová výroba šperkov 5. – 9. štvrtok 14.00 – 16.00
4. Ja som malý remeselník S. Lukačínová výtvarný 1. – 5. utorok 13.30 – 15.30
5. Studienka (mladší) M. Gašperanová folklórny súbor 1. – 4. utorok štvrtok 16.00 – 17.00
6. Studienka (starší) M. Gašperanová folklórny súbor 5. – 9. utorok štvrtok 17.00 – 18.00
7. Hip-hop B. Pokorná Street dance 5. – 9. piatok 14.00 – 16.00
8. Moderný tanec N. Turanská tanečný 5. – 9. piatok 14.00 – 16.00  
ODDELENIE JAZYKOV  
9. Angličtina hrou E. Mozešová angličtina 1. – 2. utorok štvrtok 14.00 – 15.00
10. Angličtina bez stresu K. Trudičová angličtina 3. – 4. štvrtok 14.00 – 16.00
11. Ruština M. Murínová ruština 5. – 8. pondelok 14.00 – 16.00
ODDELENIE SPOLOČENSKÝCH A PRÍRODNÝCH VIED  
12. MATES                                /príprava na T9 a PP na SŠ/ G. Michalcová,   
K. Hricová
SJL, MAT 9. pondelok 14.00 – 16.00
13. Legáčik M. Hudáková lego 1. – 2. štvrtok 14.00 – 16.00
14. Lego M. Hudáková lego 3. – 4. utorok 14.00 – 16.00
15. Dejiny a my Š. Škodiová historický 5. – 7.  pondelok 14.00 – 16.00
16. Školský novinár Š. Škodiová novinársky 5. – 9. utorok 14.00 – 16.00
17. Spoločenské hry S. Holzträgerová spoločenské hry 5. – 7. utorok 16.30 – 18.30
ODDELENIE INFORMATIKY  
18. Počítačový Ľ. Adamkovič informatika 3. – 6. streda 14.00 – 16.00
19. Programovanie – HTML, CSS Ľ. Adamkovič informatika 7. – 9. utorok 14.00 – 16.00
20. Microbit – programovanie Ľ. Adamkovič informatika 5. – 6. pondelok 14.00 – 16.00
ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU  
21. Futbalový (FC Košice) Š. Kontroš futbal 1. – 4. utorok štvrtok 14.00 – 16.00
22. Volejbalový M. Murínová volejbal 7. – 8. streda 16.00 – 18.00
23. Vybíjaná M. Murínová vybíjaná 5. – 6. streda 14.00 – 16.00
24. Športová príprava Š. Kontroš športový 5. – 6. pondelok 14.00 – 16.00
25. Dračia stopa Ľ. Zahradníček turistický 2. – 6. streda (+ víkend) 14.30 – 15.30
26. Basketbalový RIM BASKET R. Mišinský basketbal 2. – 3. (chlapci) pondelok streda 14.00 – 16.00
27. Plamienok P. Vajdová hasičský 1. – 9. pondelok 14.00 – 16.00
28. Športová príprava M. Mačičák loptové hry 4. pondelok 14.00 – 16.00
29. Šachový G. Harajda šach 3. – 9. utorok 13.30 – 15.30

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: