ČAJÍČEK u pána riaditeľa

ČAJÍČEK u pána riaditeľa

Riaditeľ Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach Mgr. Martin Fazekaš pozýva žabky, lienky, myšky, zajkov a korytnačky na
“ČAJÍČEK u pána riaditeľa”

ŽABKY: 23.11.2020 o 8.00 hod.
LIENKY: 23.11.2020 o 9.00 hod.
MYŠKY: 24.11.2020 o 8.00 hod.
ZAJKOVIA: 24.11.2020 o 9.00 hod.
KORYTNAČKY: 23.11.2020 o 10.00 hod.
… v riaditeľni

Porozprávame sa o škole, prečítame si zo šlabikára a vypijeme chutný čajík.

Teším sa Vás
Váš pán riaditeľ

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení