Chrípkové prázdniny – OZNAM

Chrípkové prázdniny – OZNAM

Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, so súhlasom zriaďovateľa školy mesta Košice, bude vyučovanie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ od zajtra 8. februára 2024 (štvrtok) do 12. februára 2024 (pondelok).

Školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času budú MIMO PREVÁDZKY.

Vyučovanie bude pokračovať v utorok 13. februára 2024.

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy