Členský príspevok – Rady rodičov rodičovského združenia

Členský príspevok – Rady rodičov rodičovského združenia

Vážení rodičia,

na ustanovujúcom zasadnutí rady rodičov, ktoré sa konalo vo štvrtok (19.9.2019) po skončení triednych aktívov, schválili členovia rady rodičov dodatočne uznesenie, že členský príspevok rady rodičov v hodnote 30€ sa bude uhrádzať rodičmi prostredníctvom internet bankingu.

V prípade, že rodičia vyplatili členský príspevok v hotovosti triednym učiteľom počas triednych aktívov, táto úhrada bola riadne zaevidovaná v module platby – v Edupage.

IBAN: SK08 0900 0000 0004 4329 2575

Variabilný symbol je rovnaký pre všetky platby žiaka (je jedinečný pre každého žiaka) nájdete ho v aplikácii Edupage.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

Online banking