Čo je potrebné odovzdať v 1. deň pri nástupe do školy?

Čo je potrebné odovzdať v 1. deň pri nástupe do školy?

Vážení rodičia,
v prvý školský deň (2. septembra 2020) je potrebné, aby žiaci odovzdali svojim triednym učiteľom:
1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021
2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Dokumenty si môžete stiahnuť z webovej stránky (pod textom), alebo si ich môžete prevziať už vytlačené v budove školy (vo vestibule):
v piatok 28.8.2020 od 8.00 do 15.00 hod. alebo
v pondelok 31.8.2020 od 8.00 do 15.00 hod.

Vyhlásenie je potrebné odovzdať aj po prerušení dochádzky do školy na viac ako 3 dni.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: