Čo nás čaká v týždni od 12.9. do 16.9.2022?

Čo nás čaká v týždni od 12.9. do 16.9.2022?

12.9.2022 – Zverejníme informáciu pre žiakov a zákonných zástupcov, ktoré záujmové útvary nebudú pre nízky záujem otvorené – možnosť prehlásiť sa do iného záujmového útvaru do 13.9.2022
14.9.2022 – Teoretická príprava pred účelovým cvičením (žiaci II. stupňa) – 5 vyučovacích hodín
15.9.2022 – Deň pracovného pokoja
16.9.2022 – Účelové cvičenie v prírode – Ochrana života a zdravia (žiaci II. stupňa) /Anička/ – 5 vyučovacích hodín
16.9.2022 – Divadelné predstavenie pre žiakov I. stupňa “Pinokio” /v telocvični/
o 10.00 hod. – I. a II. ročník
o 11.00 hod. – III. a IV. ročník

Ďalšie dôležité termíny:
od 19.9.2022 – Spustenie záujmovej činnosti “krúžky v škole” v rámci CVČ pri ZŠ
20. – 22.9.2022 – Dejepisná exkurzia “Osvienčim”
27.9.2022 – Zasadnutie Rady školy
29.9.2022 – Triedne aktívy RZ, ustanovujúce zasadnutie Rady rodičov

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení