Deň otvorených dverí – ONLINE 10.2.2021

Deň otvorených dverí – ONLINE 10.2.2021

PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV!
PRVÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA NAŠEJ ŠKOLE bude ONLINE!

Vážení rodičia,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na neformálne stretnutie “Pri kávičke – veselo i vážne”, ktoré sa uskutoční 10. februára 2021 o 16.30 hod. ONLINE, prostredníctvom MS Teams.

Dozviete sa:
– Čo by mal Váš predškolák vedieť pred vstupom do školy.
– Aká a čím je výnimočná naša škola.
– Čo by ste mali vedieť o zápise.
… a to všetko v pohodlí Vášho domova, pokojne aj pri kávičke alebo čajíku!

🙂

Dôležité!
O link na pripojenie nás prosím, požiadajte mailom (kde Vám v spätnom e-maile pošleme priamy prístup do “tímu”) alebo kliknite na: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ffd627ce7bf40b2b8ff2db9e9bb6fb4%40thread.tacv2/1612342071451?context=%7b%22Tid%22%3a%22e2bde2fb-a6ff-4506-a675-9d4ee8e84ceb%22%2c%22Oid%22%3a%22fe0685b9-2439-43e9-b87d-2ac5d406d16d%22%7d

P.S.: Nezabudnite si termín zapísať už dnes do Vášho kalendára. Veríme, že naše pozvanie prijmete.

Tešíme sa na Vás!

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení