Karneval pre žiakov I. – IV. ročníka

Karneval pre žiakov I. – IV. ročníka

CHYSTAJTE SI MASKY! 
Posledný deň I. polroku 31. januára 2020 bude v škole veselo!
Počas 3. a 4. vyučovacej hodiny sa my – žiaci I. – IV. ročníka stretneme v telocvični na KARNEVALE! 
Masky, tanec, súťaže, odmeny… 

Už máš svoju masku? 

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení