Klub šikovných detí

Klub šikovných detí

Klub šikovných detí je tu pre vás od pondelka do štvrtka vždy od 14.00 do 14.45 hod. v V.B triede.
Spoločne s pani asistentkami Radkou a Julkou sa môžete pripraviť na ďalší deň v škole.   

Klub šikovných detí je prioritne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Tak príď medzi nás! 

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

KŠD2019